Nieuwe stap op weg naar de Wet op de rijksinspecties

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft op vrijdag 17 februari de kabinetsreactie op de initiatiefnota van Pieter Omtzigt over de versterking van de onafhankelijkheid van rijksinspecties naar de Tweede Kamer gestuurd. Hiermee is een nieuwe belangrijke stap gezet op weg naar de Wet op de rijksinspecties die in het coalitieakkoord is aangekondigd.

Visie Inspectieraad

De Inspectieraad heeft in juni 2022 zijn visie gegeven op de inhoud van zo’n wet in een brief aan de minister van BZK. Een aantal elementen daarvan is opgenomen in de kabinetsreactie, een deel niet en op sommige voorstellen is nog geen definitieve positie bepaald.

Alida Oppers, voorzitter van de Inspectieraad: "Met deze kabinetsreactie is een concrete stap gezet naar de Wet op de rijksinspecties die, zoals in het coalitieakkoord is verwoord, moet zorgen voor een betere borging van de onafhankelijkheid van inspecties. Volgende stap is het gesprek hierover tussen kabinet en Kamer. Vanzelfsprekend volgen we dat op de voet en zullen we waar nodig vanuit onze kennis en ervaring een bijdrage blijven leveren aan de totstandkoming van een goede Wet op de rijksinspecties.”

Een close-up beeld van stoelen in de Tweede Kamer
Beeld: Niederlande Net