Dubbelinterview NRC: Inspecties hebben een belangrijke rol in het herstel van vertrouwen in de overheid

In een dubbelinterview in NRC breken de inspecteurs-generaal Alida Oppers (Onderwijsinspectie en voorzitter van de Inspectieraad) en Theodor Kockelkoren (Staatstoezicht op de Mijnen) hartstochtelijk een lans voor écht onafhankelijk toezicht en een Wet op de rijksinspecties die dat goed regelt. Het uitgebreide interview is sinds vanmiddag te lezen op de website van NRC. Maandag 12 juni ook in de papieren editie.

Debat

Het interview verschijnt in aanloop naar het Notaoverleg van maandagmiddag 12 juni waar Kamerleden voor het eerst debatteren over deze wet in wording. Het wettelijk borgen van de onafhankelijkheid is belangrijk om de diverse rollen van toezicht voor de maatschappij goed uit te kunnen voeren. Want toezicht is meer dan alleen handhaving. Toezicht kan bijvoorbeeld concreet bijdragen aan de breed gewenste nieuwe bestuurscultuur. Alida Oppers: “Wij moeten zorgen dat geluiden die niet in de mode zijn gehoord worden, dat groepen die geen stem hebben, toch een stem krijgen. Als we zien dat beleid en wetgeving publieke belangen schaden, moeten we dat kunnen zeggen. Met scherpte, ongehinderd, en onpartijdig, zonder oneigenlijke politieke of ambtelijke inmenging.”

Koudwatervrees

In de voorbereidingen voor de nieuwe wet worden van diverse kanten juridische en procedurele problemen opgeworpen die de cruciale onafhankelijkheid van de rijksinspecties op het spel zetten. De Inspectieraad schreef hierover in mei een brief  aan de minister van Binnenlandse Zaken. Theodor Kockelkoren spreekt in het interview over “koudwatervrees.”

Openingspagina van NRC van maandag 12 juni 2023
Afbeelding van dubbelinterview NRC in papieren editie maandag 12 juni 2023