Voorjaarsconferentie over technologie en toekomst: ruimte voor innoveren

Maatschappelijke en technologische ontwikkelingen hebben grote invloed op het toezicht. Tijdens de voorjaarsconferentie van de Inspectieraad eerder deze maand deelden experts daarom kennis en ervaringen over het thema toekomst en technologie. De conclusie: de samenwerkende rijksinspecties zetten sociale en technische innovaties hoog op de agenda. In het werkveld én in hun eigen organisatie.

Toekomst en technologie

Big data, robotisering en blockchain. Truck platooning en cybersecurity. Datagedreven toezicht en privacy. Het zijn thema’s die aan bod kwamen tijdens de voorjaarsconferentie van de Inspectieraad. Deze conferentie vond plaats op 11 april in Vianen. In pitches en workshops passeerden uiteenlopende innovaties en pilots de revue. Initiatieven van de rijksinspecties, maar ook van organisaties als NCTV, het CBS, TNO en universiteiten.

Voorjaarsconferentie ‘Toekomst en Technologie’

Kennis, ervaringen en best practices

Tijdens de conferentie wisselden ruim honderd deelnemers kennis, ervaringen en best practices uit. De belangrijkste inzichten worden op de themapagina over dit onderwerp gebundeld. De rijksinspecties helpen en stimuleren elkaar daarmee om structureel over de kansen en risico's van actuele en toekomstige ontwikkelingen na te denken. En om er ook in de praktijk direct mee aan de slag te gaan. Innoveren binnen de eigen organisatie én in onderlinge samenwerking.

Voorjaarsconferentie ‘Toekomst en Technologie’

Maximaal innoveren

In zijn slotwoord tijdens de conferentie concludeerde Jan van den Bos, inspecteur-generaal van de Inspectie Leefomgeving en Transport en voorzitter van de Inspectieraad, dat de Nederlandse rijksinspecties de actuele maatschappelijke en technologische ontwikkelingen al stevig op de radar hebben. “We staan aan de vooravond van veranderingen in de samenleving die betekenen dat we als inspecties móeten veranderen - maar ook dat er mooie kánsen liggen voor vernieuwing. Innoveren: daar gaan we maximaal op in zetten.”