Kijkje achter de schermen: de interventietoolbox

Voor inspecties is het soms moeilijk om te voorspellen welke interventie voor een bepaalde doelgroep het meest effectief is. Om ze te helpen bij hun keuzes, ontwikkelden de Inspectie SZW, CCV en Auée & Palmen Advies een interventietoolbox. Hoe werkt dit innovatieve instrument? En waarom is juist deze werkwijze zo geschikt om uiteindelijk voor maatschappelijk effect te zorgen? 

Risicogestuurd en resultaatgericht aan de slag

De inspecties werken hard, de directies halen hun doelstellingen en ze ‘zetten hun streepjes’. Maar, ze willen het nog beter doen. De maatschappij vraagt steeds meer en de politieke opdrachten worden ingewikkelder. Dat plaatst de inspecties voor belangrijke uitdagingen. Omdat de capaciteit aan mensen en middelen niet oneindig is, moeten ze slimme keuzes maken. Hoe zetten ze de mensen en middelen optimaal in? En hoe zorgen ze voor zichtbaar meer effect? En vooral ook: hoe gaan ze risicogestuurd en resultaatgericht te werk? Dat laatste vraagt om een wendbare organisatie. Alleen zo kun je op de juiste tijd met de juiste mensen en de juiste middelen de juiste interventies doen. Daarom kiest Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) ervoor om volledig te gaan werken in programma’s en projecten. Niet meer werken op basis van het inschatten van risico’s en waar de het hardst nodig zijn, maar juist evalueren wat die inspecties opleveren en die informatie gebruiken om toekomstige interventies te sturen.

Werkgelegenheid

Gedragsverandering

Met de innovatieve interventietoolbox geeft de Inspectie SZW een impuls aan de nieuwe weg die ze wil inslaan. Van direct in actie komen naar meer impact hebben. Muriel Smink is projectleider bij het project Toezicht Gericht, waar de ontwikkeling van de toolbox onder valt. Smink: “We bewegen bij de Inspectie SZW steeds meer richting het realiseren van gedragsverandering. De interventietoolbox zorgt ervoor dat dit te realiseren is.” 

Nadenken over de oorzaak van het probleem

Met de interventietoolbox komen inspecties in 3 stappen tot een passende actie bij een bepaald probleem en een specifieke doelgroep. Vooral de tweede stap van het stappenplan is nieuw voor de inspectie. Smink: “Voorheen signaleerden we een probleem en vervolgens startten we meteen met interventie. Wat vaak starten met inspecteren betekende. Nu moeten inspecteurs eerst nadenken over de oorzaak van het probleem. Op basis daarvan kiezen ze een geschikte oplossing uit de toolbox. Inspecteren heeft bijvoorbeeld weinig zin als mensen de regels niet kennen. Terwijl mensen die de regels juist wél kennen geen informatiefolder nodig hebben.” Smink benadrukt dat de interventietoolbox geen kant-en-klare oplossingen uitspuugt. “Het blijft maatwerk. Wat in de ene sector werkt, kan in de andere sector juist voor problemen zorgen. De projectgroep Toezicht Gericht blijft dan ook monitoren wat wel en niet werkt.” Daarnaast verzamelt de groep kennis uit literatuur. Die praktische en theoretische kennis en ervaringen delen ze met de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, Inspectie Leefomgeving en Transport andere inspecties. 

Interventietoolbox

Databank vol strategieën, tools en praktijkvoorbeelden

De Interventietoolbox is eigenlijk nooit helemaal ‘af’. De interne website waarop de stappen en uitleg over de interventies gepresenteerd staan, wordt steeds aangevuld met best practices waaruit inspectieprogramma’s inspiratie kunnen opdoen. Deze website moet uitgroeien tot een databank vol strategieën, tools en praktijkvoorbeelden over gedragsverandering. De visie is om samen met andere inspecties steeds efficiëntere manieren te vinden om gewenste veranderingen in de maatschappij teweeg te brengen.