Rijkstrainees maken kennis met het toezicht

Het Rijkstraineeprogramma van de Rijksoverheid traint pas afgestudeerden met een wo-masteropleiding tot breed inzetbare beleids-, staf- of projectmedewerkers. In het hoofdprogramma staat een halve dag in het teken van toezicht. Daarnaast kunnen de trainees kiezen voor een hele dag verdieping over het werk van inspecties. Onlangs, op donderdag 15 juni, vond deze verdieping plaats onder leiding van medewerkers van Bureau Inspectieraad.

Horeca

Beleid en uitvoering

Op donderdag 15 juni gingen 16 rijkstrainees aan de slag met de verdiepingsmodule Toezicht. De trainees maakten kennis met de belangrijkste ontwikkelingen in het toezicht. En hoe het werk van een inspectie er in de praktijk uitziet. De rijkstrainees maakten bijvoorbeeld een passage over toezicht voor in het (nog te schrijven) regeerakkoord. Dit deden ze op basis van de verkiezingsprogramma’s van de verschillende partijen. Elk groepje voor een andere mogelijke coalitie. Ook gingen de trainees aan de slag met een aantal dilemma’s waar de (rijks)inspectiediensten tegenaan lopen bij hun werkzaamheden. Zo keken ze welke belangen er botsen als de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) ineens zou optreden tegen de aanwezigheid van katten in café’s. De wet zegt dat er geen huisdieren aanwezig mogen zijn op plekken waar eten wordt bereid, maar cafébezoekers en –eigenaren vinden dat onzin.

Sheet infomiddag rijkstrainees

Dilemma's en praktijk van het toezicht

In de middag vertelde een inspecteur van de inspectie Veiligheid en Justitie (VenJ) de trainees over hoe haar werkdag er in de praktijk uitziet. Op verzoek van de trainees kwam ook de relatie tussen beleidsmakers en toezichthouders ter sprake. Dit was zowel nuttig voor trainees die in het toezicht gaan werken als voor trainees die beleidsmedewerker op een ministerie worden. Eén van de docenten was Lucas Bourdrez, medewerker van Bureau Inspectieraad en voormalig rijkstrainee. Bourdrez: “De groep was erg gemotiveerd. De trainees gingen heel enthousiast aan de slag met de groepsopdrachten die we hadden voorbereid. Hoogtepunt voor de meeste trainees was het gesprek met Harry van der Meijden, inspecteur-generaal van het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM). Hij sprak over het toezicht op de gaswinning van de NAM in Groningen. Hij gaf de trainees een prachtig inzicht in hoe een inspectie zich beweegt tussen politiek, maatschappij en bedrijfsleven. En hoe beleid en toezicht samenhangen.”