Fusie: Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd

Op 1 oktober 2017 fuseren de Inspectie Jeugdzorg en de Inspectie voor de Gezondheidszorg tot één organisatie: Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd.

Fusie als logische vervolgstap

Sinds de invoering van de nieuwe Jeugdwet op 1 januari 2015 zijn de inspecties samen verantwoordelijk voor het toezicht op de jeugdhulp. De al bestaande samenwerking is daardoor geïntensiveerd. Het is dan ook een logische vervolgstap om als één organisatie verder te gaan. De nieuwe Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd kan efficiënt en effectief toezicht houden op het brede veld van professionals en organisaties in de gezondheidszorg en de jeugdhulp.

Veranderingen voor het toezicht

Voor instellingen voor jeugdhulp en voor zorgaanbieders die zowel zorg als jeugdhulp aanbieden, wordt het toezicht vanaf 1 oktober 2017 uitgevoerd door één inspectie. Dat betekent één toetsingskader, één werkwijze en één beleid voor handhaving en tuchtrecht. Vanwege de nauwe samenwerking was hier vaak al sprake van. Voor andere zorgaanbieders verandert er qua toezicht weinig. Hetzelfde geldt voor de samenwerking met onder andere gemeenten, koepelorganisaties en andere inspecties.

Fusie inspectie

Gezond vertrouwen

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd gaat uit van ‘gezond vertrouwen’ in de aanbieders van zorg en de jeugdhulp. De inspectie vraagt vertrouwen in haar onafhankelijk oordeel en is open over haar toezicht en bevindingen. Zij wil een betrouwbare toezichthouder zijn die weloverwogen handelt en ook zelf wil blijven leren en verbeteren.