Vijfde groep leertraject Startende Inspecteur van start

Op 10 oktober startte alweer de vijfde groep deelnemers met het leertraject Startende Inspecteur. De deelnemers beoordelen het traject als leerzaam en nuttig. Een mooie start voor de nieuwe programmamanager Ytzen Renema. 

Mooi programma

Al zo’n 60 deelnemers uit alle inspecties schreven zich in voor het leertraject. De eerste groep is klaar. De tweede zwaait af in november. De derde en de vierde groep zijn in volle gang en de vijfde startte deze week. Ytzen Renema is opleidingsadviseur bij de Inspectie van het Onderwijs en maakt deel uit van de ontwikkelgroep, nu de projectgroep van het leertraject. Hij was leerbegeleider bij de eerste groep en is dat nu bij de tweede en vierde groep. De functie van programmamanager kon hij afgelopen zomer niet aan zich voorbij laten gaan. “De combinatie is nu even hectisch, maar ik wilde dit graag oppakken. Ik vind het een mooi programma waarin veel goed gaat en waarin ook nog veel te doen is.”

Inzicht in kwaliteiten van de organisatie

De verschillen tussen inspecties zijn best groot. Tegelijkertijd biedt dat juist de kans om van elkaar te leren, vindt Renema. “Als ik inspecties grofweg zou mogen indelen in handhavende inspecties en kwaliteitsinspecties, dan zijn dat twee verschillende werelden. In dit leertraject komen die elkaar letterlijk tegen. Deelnemers krijgen inzicht in de kwaliteiten van hun organisatie en in die van zichzelf. Maar er worden ook andere invalshoeken tegenover gezet. Hoe pakken andere inspecties de zaken aan? Deelnemers ervaren dat als erg leerzaam. Dat blijkt uit hun feedback.”

leertraject Startende Inspecteur

Nuttig leertraject

En er zijn meer positieve geluiden, zegt Renema. “Deelnemers vinden het nuttig dat we de Algemene Wet Bestuursrecht behandelen en dat we vaardigheden zoals gesprekstechnieken trainen. Minder positief is men over de lange tijd tussen de bijeenkomsten waardoor het traject een jaar duurt. Daarom ontmoet de vijfde groep elkaar elke 2 weken. Dit verkort het traject tot 7 maanden.” Renema noemt nog een ander aandachtspunt. De overlap van het leertraject met de eigen opleidingsprogramma’s van de inspecties. “Daar werken we hard aan, maar de ene inspectie is verder met die afstemming dan de andere.”

Een stap richting meer samenwerking

Het feit dat de deelnemers elkaar en elkaars werkwijze beter leren kennen in het leertraject ziet Renema als een stap richting meer samenwerking. “We zijn niet één rijksinspectie en misschien worden we dat ook nooit. Maar je bent wel een inspecteur in inspecterend Nederland. Er komen vaak meerdere toezichthouders bij dezelfde organisatie. Als je elkaar kent en van elkaar weet wat je doet en hoe je opereert, dan kun je misschien wel komen tot een gecombineerd bezoek. Daar is meer voor nodig dan een leertraject. Maar, het begint met inzicht in elkaars werkzaamheden.”  

Aanmelden leertraject Startende Inspecteur

Op 30 november 2017 en 8 januari 2018 starten weer nieuwe groepen van het leertraject Startende Inspecteur. Geïnteresseerden kunnen zich hiervoor opgeven via bij postbusacademievoortoezicht@rijksoverheid.nl