Kijkje achter de schermen bij Leertraject Professie en Verdieping

De werkdomeinen van de rijksinspecties verschillen inhoudelijk enorm van elkaar. Toch hebben de inspecteurs elkaar veel te bieden en kunnen van elkaar leren. Dat is dan ook de essentie van het leertraject Professie en Verdieping. Als het gaat om sectoroverstijgende en gemeenschappelijk thema’s, maar ook op het gebied van professionaliteit en stijl van inspecteren. We kijken mee achter de schermen bij Jan Verbruggen, inspecteur Gezondheidszorg en Jeugd.

Kijken door een andere bril

Het leertraject Professie en Verdieping is opgezet rond plenaire bijeenkomsten en meeloopdagen waarbij collega-inspecteurs uit verschillende sectoren met elkaar op pad gaan. Jan Verbruggen, inspecteur Gezondheidszorg en Jeugd, was een van de deelnemers. “Het is heel interessant en leerzaam om door een andere bril naar je eigen werk te kijken. Tijdens de bijeenkomsten deel je je ervaringen en inzichten rond thema’s als ethische dilemma’s en integer optreden. Maar ook de manier waarop de politiek en de media je werk beïnvloeden én hoe je daarmee omgaat zijn belangrijke onderwerpen.” 

Professie & Verdieping

Stijl van inspecteren

Naast de plenaire bijeenkomsten liep Verbruggen 2 dagen mee met collega-inspecteurs. Op hun beurt gingen inspecteurs van andere inspecties een dag mee op toezicht met Verbruggen. Zelf bezocht hij met een inspecteur van Leefomgeving en Transport het Nederlandse Lucht- en Ruimtevaartcentrum. En hij ging een dag op pad met een dierenarts van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. “Je komt echt in heel andere werelden terecht dan je gewend bent. Bij een kippenboer bijvoorbeeld. Of in een Islamitisch slachthuis, te midden van een groot aantal schapen. Hoe verschillend ook, je kunt wat betreft de stijl van inspecteren vaak wel veel van die andere wereld leren. Kondig je je bezoek aan of ga je onverwachts op toezicht? Ga je uit van vertrouwen? En hoe streng controleer je en hoe spreek je de mensen aan? Het is heel waardevol om te ervaren hoe inspecteurs dat binnen een ander werkveld aanpakken. Daar leer je van en sommige dingen kun je in je eigen aanpak overnemen.

Jan Verbruggen

Tijd tussen inspectie en rapportage verkorten

Ook voor de manier waarop het werk binnen de eigen inspectie is georganiseerd, levert het leertraject belangrijke inzichten. Verbruggen: “Het viel mij bijvoorbeeld op dat de dierenarts van de Voedsel- en Warenautoriteit een aantal van haar bevindingen direct kon afhandelen en terugkoppelen. Binnen Jeugdzorg zit er vaak behoorlijk wat tijd tussen de inspectie en de uiteindelijke rapportage. Misschien zijn er wel zaken die wij ook direct ter plekke kunnen ‘teruggeven’. Het nut van zo’n meeloopdag is in ieder geval dat je reflecteert op de manier waarop het werk is georganiseerd. En heel concreet heeft het me aangezet aan tot het nadenken over mogelijkheden om de tijd te verkorten tussen inspectie en rapportage.”