Start pilot Strategisch Toezicht

Nieuw bij de Academie voor Toezicht is het leertraject Strategisch Toezicht. De pilot start op 6 november met 17 deelnemers van verschillende inspecties. Ze gaan aan de slag met strategische vraagstukken rondom vernieuwing van toezicht. Relevante competenties, actuele vraagstukken en strategieontwikkeling komen hierbij aan bod. Dit allemaal rond toezichthouderschap in een voortdurend veranderende maatschappelijke context.

Discussiëren over complexe toezichtvraagstukken

Eén van de projectleiders is Ellen van de Wetering: "Het leertraject is bedoeld voor coördinerende, specialistische toezichtmedewerkers. Dat kunnen programmaleiders, toezichtontwikkelaars of strategisch adviseurs zijn. Zij die in de dagelijkse praktijk met complexe toezichtvraagstukken te maken hebben. Door de nieuwe wereld van het toezicht en de wens om medewerkers van inspecties verder te professionaliseren, is deze pilot ontstaan. We hebben bij de inspecties opgemerkt dat hier behoefte aan is. Met het leertraject Strategisch Toezicht brengen we de deelnemers samen, zodat zij inhoudelijk kunnen discussiëren. Ook worden kennis en vaardigheden uitgewisseld en aangevuld. Ze leren van elkaars instrumenten en aanpakken."

Strategisch Toezicht

Resultaten direct bruikbaar in de werkpraktijk

De deelnemers spelen de rol van ‘change agent’ in de verander- en ontwikkelprocessen binnen hun inspectie. Met het geleerde komen zij tot nieuwe effectieve strategieën voor strategische toezichtvraagstukken. Zowel sectorspecifieke als sectoroverstijgende. Daarnaast werken ze met een tutor uit een ander toezichtgebied. Hierdoor onstaan dialoog en uitwisseling tussen verschillende inspecties. Bij het werken aan de complexe toezichtvraagstukken en toezichtontwikkeling binnen hun inspectie werken ze samen met toezichthouders uit andere inspecties. Dit zorgt voor een verbreding en verdieping van hun professionele kijk op strategisch toezicht. Hun eigen lijnmanager is als opdrachtgever bij de casus betrokken, waardoor de proces en de resultaten van de casus direct bruikbaar zijn in de werkpraktijk van de inspectie.

Factsheet Strategisch Toezicht

Benieuwd naar de volledige werkwijze van het leertraject? In de factsheet leertraject Strategisch Toezicht staat het allemaal beschreven.