Start aanmelding Professie & Verdieping

Vanaf nu kunt u zich inschrijven voor Professie & Verdieping. In dit leertraject doet u een stapje terug uit de dagelijkse praktijk van het toezicht. Niet de organisatie en de werkwijzen van uw eigen inspectie staan centraal maar u gaat aan de slag met de gemeenschappelijke en sectoroverstijgende kenmerken van het toezicht en de inspecties.

Inhoud leertraject Professie & Verdieping

In een half jaar tijd komt u een aantal keren samen met collega-inspecteurs uit andere sectoren. Tijdens deze dagen staan diverse thema’s centraal. Deze thema's roepen op tot reflectie zoals risicosamenleving en risicogericht toezicht, verticaal, horizontaal en intern toezicht, maatschappelijke lasten en baten van toezicht en professionaliteit van de toezichthouder. Naast vijf contactbijeenkomsten gaat u tenminste twee keer met een collega uit een andere sector mee op inspectiebezoek. De gezamenlijke bijeenkomsten en inspectiebezoeken met collega’s uit een andere sector verdiepen uw kennis van het toezicht. Ook geven ze beter zicht op uw eigen positie, wensen en mogelijkheden als professionele beroepsbeoefenaar in uw werkveld.

Bijeenkomst leertraject Professie en Verdieping

Aanmelden

Het leertraject Professie en Verdieping start op 6 februari 2018 in Utrecht. Aanmelden kan via de webpagina van de Academie voor Toezicht. Daar vindt u ook meer praktische informatie zoals de kosten en de factsheet.