Kennisbijeenkomst Toezicht in complexe context

Medewerkers van de samenwerkende rijksinspecties zijn door de Inspectieraad uitgenodigd voor ‘Toezicht in een complexe context’. Deze kennisbijeenkomst vindt begin december in Utrecht plaats. Ook toezichtontwikkelaars, toezichtonderzoekers, strategisch adviseurs en strategisch inspecteurs zijn van harte welkom. Net als collega's met andere functies die hun blik willen verruimen en hun kennis willen verdiepen.

Het programma

De observatie dat de wereld om ons heen ingewikkelder is geworden is niet nieuw. De meeste toezichthouders ervaren wel dat de wereld complexer wordt en dat ze daar 'iets mee moeten'. Weinigen weten echter wat dan precies. In de bijeenkomst zoeken we naar aanknopingspunten om het systeem van beleid, toezicht, handhaving, uitvoering en verantwoording robuust en vitaal te houden. Ook wordt er gereflecteerd op de vraagstukken uit de inspectiepraktijk van de aanwezigen.

Kennisbijeenkomst

Sprekers kennisbijeenkomst

Vera Minten is senior adviseur bij het centraal strategisch cluster van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Zij begeleidde een verkenning naar complexiteit. Tijdens de kennisbijeenkomst schetst Minten een beeld van wat complexiteit is, hoe het zich uit en wat dat betekent voor het werk van overheidsorganisaties waaronder toezichthouders. Prof.dr.ing. Geert Teisman is bestuurskundige aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Hij schetst de spanning tussen overheden die vanuit bureaucratische organisatieprincipes werken en daardoor vaak belemmerend zijn voor een slimme aanpak van complexe vraagstukken. Een slimme aanpak vereist gezamenlijke en blijvende actie van overheids- en niet-overheidspartijen. Zowel kwaliteit als risico’s ontstaan vaak op grensvlakken tussen organisaties en in combinaties van hun acties. Wat doen inspecties daarmee? Erop af gaan als het mis gaat of er iets niet deugt? Of zicht krijgen op combinaties van acties die elkaar compenseren en bijsturen op risico? 

Meer informatie en aanmelden

Bent u een medewerker bij een rijksinspectie zonder uitnodiging, maar wilt u er wel graag bij aanwezig zijn? Let op: deelname is gratis, maar niet vrijblijvend. Voor informatie en/of een aanmelding kunt u Hadewych van Kempen een e-mail sturen.