Evaluatie van Leertraject Startende Inspecteur

In 2015 heeft de Inspectieraad aan de Academie voor Toezicht (AvT) van Bureau Inspectieraad de opdracht gegeven een leertraject te ontwikkelen voor alle startende inspecteurs van de Rijksinspecties. In 2016 is begonnen met de uitvoering van dit, door een ontwikkelgroep uit meerdere inspecties samengestelde, traject. Een aantal groepen is inmiddels klaar. Anderen zijn bezig of ingepland. 

Doel

Gezien het belang van een gezamenlijk Leertraject voor Startende Inspecteurs is in de Inspectieraad besloten dit traject breed te evalueren. EMC Performance bereidt op dit moment deze uitgebreide evaluatie voor. Doel van de evaluatie is te onderzoeken waar verbeterpunten liggen voor de opzet, uitvoering en inhoud van het leertraject en op welke punten het leertraject (nog) beter kan aansluiten op wensen en behoeften vanuit de verschillende inspecties. Overigens heeft doorontwikkeling op basis van eerdere bevindentijds ook al tussentijds plaatsgevonden.

Uitvoering

De evaluatie zal bij verschillende betrokkenen uitgevoerd worden zoals deelnemers, praktijkbegeleiders, leerbegeleiders, opleidingsverantwoordelijken en leidinggevenden. Hiervoor maakt EMC gebruik van verschillende evaluatiemethodes  waaronder vragenlijsten en gestructureerde interviews. De uitvoering van de evaluatie start naar verwachting medio april.

Medewerking

Mocht er een vraag vanuit EMC komen voor een bijdrage aan de evaluatie, dan vragen we om hier medewerking aan te verlenen. De resultaten van de evaluatie presenteert EMC in juni aan Bureau Inspectieraad.