Kennisbijeenkomst Robots en kunstmatige intelligentie

Op vrijdagochtend 18 mei organiseert de Inspectieraad de kennisbijeenkomst 'Robots en kunstmatige intelligentie' in Utrecht. Spreker is onderzoeker en docent Dr. Aimee van Wynsberghe, verbonden aan de faculteit van technologie, beleid en management van de TU Delft.

Update 17 mei: kennisbijeenkomt geannuleerd

De kennisbijeenkomst 'Robots en kunstmatige intelligentie' van vrijdag 18 mei wordt verplaatst naar een nader te bepalen datum. Iedereen die zich heeft aangemeld om aanwezig te zijn ontvangt hierover bericht. Binnenkort wordt de nieuwe datum bekendgemaakt.

Nieuwe risico's én kansen

Er wordt steeds meer - en steeds ingrijpender - gebruik gemaakt van kunstmatige intelligentie (AI) en van robots. Daardoor veranderen de ondertoezichtstaande domeinen en fenomenen ingrijpend. Dat brengt nieuwe gevaren en risico’s mee. Het levert ook nieuwe of andere informatie op waarmee toezichthouders hun toezicht vorm kunnen geven, kansen voor nieuwe kwaliteitssystemen en de benodigde expertise van toezichthouders. Bovendien kunnen de verhoudingen tussen professionals, managers, producenten, besturen, klanten, cliënten en ingezetenen veranderen en daarmee de behoefte aan bescherming of informatie door een toezichthouder.

Dr. Aimee van Wynsberghe

Spreker Dr. Aimee van Wynsberghe

Als onderzoeker en docent is Dr. Aimee van Wynsberghe verbonden aan de faculteit van technologie, beleid en management van de TU Delft. Zij weet alles over toepassingen van robots en van AI - met name in de gezondheidszorg - en over de ethische dimensies daarvan. Tijdens de kennisbijeenkomst deelt zij haar kennis en vraagt ze ons om haar te adviseren over toezicht op ‘responsible robotics’. Aan de hand van die vraag worden we het spoor gezet van aankomende veranderingen in ons eigen werk.

Aanmelden voor de kennisbijeenkomst

De Inspectieraad nodigt medewerkers van de rijksinspecties uit voor deze kennisbijeenkomst. Deelnemers aan het Academie voor Toezicht leertraject Strategisch Toezicht krijgen voorrang. Ook toezichtontwikkelaars, toezichtonderzoekers, strategisch adviseurs en strategisch inspecteurs zijn van harte welkom. Evenals collega's met andere functies die hun blik willen verruimen en hun kennis willen verdiepen. Aanmelden en praktische informate verkrijgen kan door een mail te sturen naar info@inspectieraad.nl. Deelname is gratis, maar niet vrijblijvend. Aanwezigheid wordt zeer op prijs gesteld. De voertaal is Engels.