Investeren in verbinding wetenschap en toezicht

Ian Leistikow is senior inspecteur bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en bijzonder hoogleraar Overheidstoezicht aan de Erasmus Universiteit. Hij juicht de Wetenschapsagenda Toezicht toe. Uit ervaring weet hij dat de verbinding tussen wetenschap en toezichtspraktijk niet automatisch tot stand komt. Leistikow maakt er daarom proactief werk van. Hij vertaalt vragen uit de toezichtspraktijk naar onderzoeksvragen en onderzoeksuitkomsten naar relevante inzichten voor de toezichtspraktijk.

Praktijkgericht onderzoek

Leistikow coördineert het IGJ onderzoeksprogramma ‘Effectief Toezicht’. “Binnen de IGJ spreken we over praktijkgericht onderzoek, omdat de vertaling van de onderzoeksuitkomsten naar de toezichtspraktijk voor ons cruciaal is.” Dat de IGJ daarbij zelf aan onderzoek werkt, is niet gebruikelijk. Leistikow: “Wij vinden dat we dat toch moeten doen. We zijn ervan overtuigd dat we ons werk verbeteren door als inspectie zelf relevant onderzoek uit te voeren.” De IGJ betrekt inspecteurs en leidinggevenden heel nauw bij haar onderzoek. Zo hebben alle onderzoeken een eigenaar in het primaire proces. Ook in de begeleidingscommissie van de onderzoeken zitten altijd mensen van de IGJ.

Ian Leistikow

Relevante onderzoeksvragen formuleren en vertalen

Vanuit zijn ervaring binnen de IGJ weet Leistikow dat de verbinding tussen toezichtspraktijk en wetenschap vraagt om actieve aandacht. Dit ontstaat niet vanzelf. Bij de IGJ komen voorstellen voor onderzoeksvragen vanuit afdelingen binnen de inspectie. Hij helpt ze op weg. Leistikow: “Als je scherp hebt wat je wilt bereiken als inspecteur, dan volgen daaruit op natuurlijke wijze de onderzoeksvragen. Wil je als inspectie bijvoorbeeld inzetten op ‘just culture’, dan is de vraag vervolgens hoe je dat concept kunt duiden. Ook in het licht van het werk van de toezichthouder.” Leistikow fungeert zelf geregeld als een zogenaamde ‘interface’. De vertaler van vragen uit de praktijk naar onderzoeksvragen die relevant zijn voor wetenschappelijk onderzoek.

Experimenteren met animatiefilmpjes

Na de vertaling van vragen uit de praktijk naar werkbare onderzoeksvragen volgt een ander proces. De vertaling van onderzoeksuitkomsten naar de praktijk van leidinggevenden en inspecteurs binnen de IGJ. Om onderzoek goed te laten landen bij inspecteurs is geregeld zogenaamd vertaalwerk nodig. Leistikow: “Inspecteurs lezen over het algemeen liever geen onderzoeksrapporten van 40 pagina’s of artikelen van 20 pagina’s. Daarom experimenteren we nu met animatiefilmpjes van 2 minuten waarin we de resultaten presenteren.” De bijzonder hoogleraar en senior inspecteur is blij met zijn rol als verbinder tussen wetenschap en praktijk. De Wetenschapsagenda Toezicht kan volgens hem helpen om die verbindingen verder te versterken. Binnen en buiten de IGJ. Hij juicht de totstandkoming van de Wetenschapsagenda Toezicht dan ook van harte toe.