Verkiezingen Handhaving en Toezicht van start!

Welk project wint dé innovatieprijs van 2018? De verkiezingen Handhaving en Toezicht zijn een initiatief van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid, de Inspectieraad en beroepsvereniging Vide om innovatie in het toezichts- en handhavingsvak te stimuleren. Meld vernieuwende projecten vóór 1 juli aan om kans te maken op dé innovatieprijs van 2018.

Verkiezingen Handhaving en Toezicht 2018

Tastbare resultaten bij verkiezingen in 2015

De laatste verkiezingen Handhaving en Toezicht vonden plaats in 2015. Toen wees de vakjury het project ‘Toezicht gezinnen met geringe sociale redzaamheid’ als winnaar aan voor de innovatieprijs. Vijf inspecties werkten samen aan een integrale aanpak om via hun toezicht te komen tot verbetering van de ondersteuning door gemeenten aan gezinnen met complexe en meervoudige problematiek. Zij namen hierbij de kwetsbare burger als uitgangspunt. De samenwerking met en ondersteuning van de gemeenten leidde tot tastbare resultaten. Resultaten die op transparante wijze inzichtelijk werden gemaakt en gericht waren op leren en verbeteren. Stimulerend toezicht dus. 

Verkiezingen Handhaving en Toezicht

Stuur jouw vernieuwende project in vóór 1 juli

Dit jaar zit de vakjury opnieuw klaar om inzendingen te beoordelen op onder meer creativiteit, effectiviteit en toepasbaarheid. Werk jij aan een bijzonder project dat gericht is op een gezonde, veilige en rechtvaardige samenleving of een beter milieu? Een project dat vernieuwend is en landelijke aandacht verdient? Meld dit project dan nu vóór 1 juli 2018 aan op de website verkiezingen Handhaving en Toezicht. Projecten uit alle domeinen waar handhaving en toezicht een rol spelen maken kans. Zoals openbare ruimte, milieu en welzijn, onderwijs, energie, telecom, vervoer, werk en inkomen, voeding, zorg en financiën. De uitreiking van de innovatieprijs vindt in het najaar plaats.