Samen, maar hoe dan? Verslag van de tweedaagse in Vught

Bij deelnemers van het leertraject Strategisch Toezicht stonden begin april vraagstukken rondom de samenwerking met het veranderende krachtenveld centraal. Deelnemers van dit traject kwamen voor de derde keer in een tweedaagse bij elkaar. Dit keer in Vught waar zij de rol bespraken van hun inspectie en de positie hoe het veld, de samenleving en de politiek zich tot elkaar verhouden.

Structurele aandacht voor samenwerking

Ellen van de Wetering, Academie voor Toezicht: “Inspecties moeten in staat zijn hun toezicht in een netwerkomgeving samen met anderen vorm te geven, hun maatschappelijke meerwaarde waar te maken. Het samenwerken binnen, maar ook tussen en buiten inspecties, gaat steeds meer vorm krijgen. Structurele aandacht voor samenwerking moet dus zijn ingebed in hun organisaties. Hierdoor komt er steeds meer focus op samenwerking op verschillende niveaus in wisselende netwerken, snelheden en samenstelling.”

Bijeenkomst leertraject Strategisch Inspecteur

Innovatiegerichte co-creatie met ondertoezichtgestelden

Tijdens de tweedaagse was Common Eye aanwezig. Een adviesbureau met jarenlange ervaring op het gebied van samenwerken. Zij gingen dieper in op de betekenis van samenwerken in het algemeen en dat van de rijksinspecties in het bijzonder. Daarbij zoomden zij in op co-creatie als specifieke vorm van samenwerking. Dit zowel in de publieke sector als in een inspectiecontext. Met elkaar werd het gesprek aangegaan over de specifieke dilemma’s, uitdagingen, kansen en randvoorwaarden bij innovatiegerichte co-creatie met ondertoezichtgestelden. Ook werd een specifieke casus vanuit de Fiod, de opsporingsdienst van de Belastingdienst, besproken.

Individuele rol als change agent

Hans Licht van Organisatieregie nam deelnemers mee naar het onderdeel ‘regievoeren’. Dit begrip wordt gebruikt voor de sturende rol die medewerkers vanuit de overheid hebben. Niet alleen voor henzelf maar ook als individu in de realisatie van samenwerkingsprocessen. Toezichthouders zijn namelijk verantwoordelijk voor samenwerking en veranderingen in complexe omgevingen waarin het krachtenveld voortdurend verandert. Daarbij is het van belang een balans te zoeken tussen voortgang en draagvlak van samenwerking en co-creatie. Hans Licht zocht met de deelnemers naar ieders persoonlijke rol in deze. Gezocht werd naar hun individuele rol als change agent, ook in de onderlinge samenwerking en besluitvormingsprocessen.

Intervisie voor groei in kennis en (zelf)inzicht

Tot slot vervolgden de deelnemers hun intervisie. Een vast onderdeel van het traject. Intervisie is een effectieve manier om kennis te delen en werkissues bespreekbaar te maken. Het geeft kansen om snel te groeien in kennis en (zelf)inzicht. Op 5 juni aanstaande zal het leertraject Strategisch Toezicht worden afgerond. Tegen die tijd hoopt de Academie voor Toezicht ook nieuwe data voor de volgende leergroep gereed te hebben.