Kennisbijeenkomst Robots en kunstmatige intelligentie

Op 3 juli organiseert de Inspectieraad de kennisbijeenkomst 'Robots en kunstmatige intelligentie' in Scheveningen. Spreker is Robert Went, verbonden aan de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) en auteur van publicatie ‘De robot de baas’.

Nieuwe risico's en kansen

Er wordt steeds meer gebruik gemaakt van kunstmatige intelligentie (AI) en van robots. Daardoor veranderen de ondertoezichtstaande domeinen en fenomenen ingrijpend. Dat brengt nieuwe gevaren en risico’s mee. Het levert ook nieuwe of andere informatie op waarmee toezichthouders hun toezicht vorm kunnen geven, kansen voor nieuwe kwaliteitssystemen en de benodigde expertise van toezichthouders. Bovendien kunnen de verhoudingen tussen professionals, managers, producenten, besturen, klanten, cliënten en ingezetenen veranderen en daarmee de behoefte aan bescherming of informatie door een toezichthouder.

Robert Went

Spreker dr. Robert Went

De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) onderzoekt in het programma ‘De toekomst van werk’ hoe de bedrijvigheid verandert onder invloed van flexibilisering en digitalisering. Onderdeel van het programma is de publicatie ‘De robot de baas’. Hierin verkennen dr. Robert Went en anderen wat de impact van robots en kunstmatige intelligentie zal zijn op werk. De spreker duikt op 3 juli in de technologische, economische en sociale ontwikkelingen die zich nu en in de nabije toekomst voltrekken. Vervolgens wordt besproken wat die ontwikkelingen betekenen voor het toezicht op productieprocessen, arbeidsverhoudingen, producten en dienstverlening.

Aanmelden voor de kennisbijeenkomst

De Inspectieraad nodigt medewerkers van de rijksinspecties uit voor deze kennisbijeenkomst. Deelnemers aan het Academie voor Toezicht leertraject Strategisch Toezicht krijgen voorrang. Ook toezichtontwikkelaars, toezichtonderzoekers, strategisch adviseurs en strategisch inspecteurs zijn van harte welkom. Evenals collega's met andere functies die hun blik willen verruimen en hun kennis willen verdiepen. Locatie: Carlton Beach te  Scheveningen. Van 13.00 uur tot 15.00 uur. Aanmelden kan door een mail te sturen naar info@inspectieraad.nl. Deelname is gratis, maar niet vrijblijvend.