Kennisbijeenkomst 'Slim handhaven'

De inspectieraad nodigt medewerkers van de rijksinspecties uit voor een kennisbijeenkomst op dinsdag 23 oktober in Utrecht. De sprekers zijn Prof.dr. Heinrich Winter en Paulien de Winter MSc, twee onderzoekers van de Rijksuniversiteit Groningen die onlangs publiceerden over handhaving in de sociale zekerheid.

Prof.dr. Heinrich Winte

Hoe en wanneer werken toezichtrelaties goed?

De politiek en het algemeen publiek verlangen van toezichthouders dat zij hard en streng optreden tegen wetsovertredingen. Zeker als het gaat om overtredingen die direct of indirect de belangen van consumenten of cliënten, premiebetalers, werknemers of omwonenden raken. Bij incidenten wordt eerst een schuldige gezocht en aanvullend wordt het optreden van de verantwoordelijke toezichthouders onder de loep gelegd. Uit het onderzoek van de onderzoeksgroep ‘handhaving van onderop’ blijkt echter dat de effectiviteit van handhaving soms beter gediend is met goede relaties en onderling vertrouwen tussen toezichthouder en ondertoezichtstaande. Tijdens deze kennisbijeenkomst onderzoeken we hoe en wanneer toezichtrelaties goed werken. Wat zijn de neveneffecten van argwaan? Onder welke voorwaarden is vertrouwen op z’n plaats?

Paulien de Winter MSc

De sprekers

Prof.dr. Heinrich Winter is hoogleraar bestuurskunde aan de rechtenfaculteit van de Rijksuniversiteit Groningen. Zijn onderzoeksthema’s zijn vertrouwen en recht en hij heeft een groot aantal publicaties op zijn naam staan over beleid, toezicht, handhaving, effectiviteit en beleidsevaluatie. Paulien de Winter MSc is docent-onderzoeker aan de rechtenfaculteit van de Rijksuniversiteit Groningen. Haar onderzoek richt zich op de gebieden recht en sociale vraagstukken. Ze heeft onder meer gepubliceerd over de wisselwerking tussen vertrouwen en handhaving in de sociale zekerheid.

Praktische informatie

De kennisbijeenkomst ‘Slim handhaven’ vindt plaats op dinsdag 23 oktober van 14.00 tot 16.00 uur (met aansluitend een borrel) in het monumentale pand De Witte Vosch aan de Oudegracht 46 in Utrecht. Aanmelden kan door een e-mail te sturen naar info@inspectieraad.nl. Deelname is gratis, maar niet vrijblijvend. Aanwezigheid wordt zeer op prijs gesteld. Voor meer informatie kunt u terecht bij Hadewych van Kempen. Bereikbaar via info@inspectieraad.nl.