Vakjury en prijzen Verkiezingen Handhaving en Toezicht

De organisatie van de Verkiezingen Handhaving en Toezicht 2018 heeft maar liefst 27 aanmeldingen ontvangen. Hiervan voldoen 26 aanmeldingen aan de eerder gestelde voorwaarden. In september start de vakjury met het beoordelen van deze projecten. De innovatieprijs en publieksprijs worden in het najaar overhandigd aan de winnaar(s).

Vakjury

De vakjury van de Verkiezingen Handhaving en Toezicht buigt zich de komende tijd over de ingezonden projecten. In september maakt ze de vijf nominaties bekend. De uitreiking van de prijzen vindt dit najaar op 8 november plaats. De vakjury bestaat uit:

 • Theodor Kockelkoren (Inspecteur-generaal, Staatstoezicht op de Mijnen)
 • Patrick van den Brink (Directeur, Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid)
 • Karina Raaijmakers (Directeur Toezicht en Handhaving, Nederlandse Zorgautoriteit)
 • Dick van Dop (Kwartiermaker, Nationaal BOA platform)
 • Inge de Wolf (Coördinerend inspecteur, Inspectie van het Onderwijs en bestuurslid beroepsvereniging voor toezicht VIDE)
 • Nelleke Verdonk (Winnaar Verkiezingen Handhaving en Toezicht 2015 en coördinerend inspecteur, Toezicht Sociaal Domein)
Verkiezingen Handhaving en Toezicht

Criteria

Uit de shortlist van vijf nominaties bepaalt de vakjury de winnaar van de innovatieprijs. Het publiek mag ook op de vijf projecten stemmen en bepaalt daarmee de winnaar van de publieksprijs. Er zijn een aantal criteria geformuleerd waar de projecten aan moeten voldoen. Zo moet het project gericht zijn op een gezonde, veilige en rechtvaardige samenleving of een beter milieu. Het project is vernieuwend, effectief en overheidsgerelateerd. Het project is makkelijk elders toepasbaar. En tot slot moet het project de ondertoezichtstaanden stimuleren om het gewenste (naleef)gedrag te vertonen. 

Ook moet het project voldoen aan de volgende zes basisprincipes voor goed toezicht: 

 1. Samenwerkend: verschillende handhavers en toezichthouders werken samen aan het project.
 2. Transparant: Maatregelen zijn duidelijk en helder voor iedereen.
 3. Onafhankelijk: Oordelen en maatregelen zijn onafhankelijk.
 4.  Professioneel: Handhavers en toezichthouders zijn geschoold, flexibel en integer.
 5. Slagvaardig: “Zacht waar het kan en hard waar het moet.”
 6. Selectief: Goede maatvoering voor iedere situatie.

De innovatieprijs

Het winnende project krijgt landelijke aandacht en mooie prijzen waaronder een podium tijdens een van de VIDE bijeenkomsten en gratis deelname aan de training gedragsverandering van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid.