Highlights van de Regulatory Delivery Conference

Strategisch kennisadviseur Hadewych van Kempen was in het kader van het programma Innovatie Toezicht aanwezig bij de vierde International Regulatory Delivery Conference in Londen. In dit verslag een aantal highlights van haar bezoek.

Innovatie, technologie en samenwerking

‘Transformation, Technology & Trade - Meeting the challenges of regulatory delivery’ was het thema van de vierde editie International Regulatory Delivery Conference. De conferentie werd georganiseerd door het Energy and Industrial Strategy Office for Product Safety and Standards van het UK Department for Business in samenwerking met onder meer de Wereldbank en OESO. Het was een bruisende conferentie met zeer gemotiveerde collega’s uit alle delen van de wereld vol ideeën over innovatie, technologie en samenwerking.

Wereldwijd risicogebaseerd en op effect gericht toezicht

Nederland hoort met het innovatieprogramma beslist bij de voorlopers. Maar ook in andere landen geloven ze in risicogebaseerd en op effect gericht toezicht net als in de noodzaak van een echte transformatie. Consultant Donald Macrae meent dat het Verenigd Koninkrijk dit het beste aanpakt, vooral vanwege hun aanpak met primary authorities (one stop shop voor verantwoordelijke ondertoezichtstaanden). Giuseppa Ottimofiore van de Wereldbank is juist weer enthousiast over Georgië. Daar konden ze na extreme corruptie en een revolutie echt opnieuw beginnen. Ook waren er positieve verhalen uit Zuid-Afrika, Griekenland en Litouwen. Verder deed Florentin Blanc een oproep om best practices van EU-lidstaten met elkaar te vergelijken. Geen mooier laboratorium dan de Europese Unie waar elk land hetzelfde probeert te bereiken met identieke regulering met tegelijkertijd verschillende interpretaties en implementaties in enigszins verschillende contexten.

Maatschappelijke dialoog

Nederland werd met name geprezen om de samenwerking en uitwisseling. Er werd verwezen naar de inspanningen om medewerkers van verschillende inspecties met elkaar in contact te brengen. Wel zou er nog veel meer interactie moeten zijn tussen inspectiemedewerkers en beleidsambtenaren, tussen ambtenaren en ondertoezichtstaanden, tussen inspecties en andere regulatory authorities zoals markttoezichthouders, tussen ons allemaal en burgers en politici. Met andere woorden: een goede maatschappelijke dialoog.

International Inspection Reform Conference 2018

Onderzoek, kennis, beleid, handhaving en communicatie

Tijdens een ‘focus visit’ werden de deelnemers bijgepraat over het beleid van autoriteiten in London City, waar zo’n 7.500 mensen wonen, om de luchtvervuiling te bestrijden. De focus lag op het effect van hoge gebouwen in dit financiële hart. Het is interessant om te zien hoe intens onderzoek, kennis, beleid, handhaving en communicatie met elkaar samenhangen. De luchtkwaliteit wordt in The City stevig gemonitord met buisjes langs de straten. Op de grafieken die dat oplevert was goed te zien hoe de smog afnam vanaf het jaar dat een fietspad werd geopend. Ook was het interessant om te zien hoe duurzaamheid een kwestie is van technologie, gedrag en regulering. Een beetje beleidsmaker steekt minstens zoveel moeite in gedragsbeïnvloeding en het stimuleren van technologische innovaties als in regulering. Het is wel goed om te weten wanneer regulering nodig en nuttig is en het dan ook goed te doen.