Kennisbijeenkomst 'Gedrag van bedrijven'

De inspectieraad nodigt medewerkers van de rijksinspecties uit voor een kennisbijeenkomst gedrag en beïnvloeding van gedrag van bedrijven op dinsdag 27 november in Utrecht. Sprekers zijn strategisch adviseur en evaluatieonderzoeker Bas Warmenhoven en Diederik Verzijl, gespecialiseerd in strategisch beleidsonderzoek en complexe vraagstukken.

Onderzoek naar gedragsinzichten bij bedrijven

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK), dat onder meer het secretariaat voert voor het Behavioral Insights Netwerk Nederland (BIN NL), heeft twee jaar geleden onderzoek laten doen naar gedragsinzichten met betrekking tot bedrijven. In een vervolgopdracht borduurden PricewaterhouseCoopers (PwC) en de Rotterdam School of Management daarop voort met een analysekader en handreikingen voor de beïnvloeding van het gedrag van bedrijven. Momenteel ontwikkelt het onderzoeksteam samen met EZK een bijbehorende online tool.

Relevante resultaten voor toezichthouders

Hoewel de studie vooral is uitgevoerd ten behoeve van beleidsvorming, zijn veel van de resultaten zeer relevant voor toezichthouders. Er wordt aandacht besteed aan de specifieke context van een bedrijf en aan de factoren die (mede) gedragsbepalend kunnen zijn. Aan de interactie tussen overheid en bedrijf en de stijl die de overheid daarin hanteert. En verder aan de verschillende mate waarin bedrijven in een sector zich coöperatief en veranderingsbereid opstellen.

De sprekers

Bas Warmenhoven is als beleidsonderzoeker afgestudeerd aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Hij werkt sinds 2007 bij PwC als strategisch adviseur en evaluatieonderzoeker voor de publieke sector. Hij is één van de auteurs van het onderzoeksrapport Applying behavioural insights in policies aimed at businesses. Diederik Verzijl, een van de andere auteurs en tevens werkzaam bij PwC, is gespecialiseerd in strategisch beleidsonderzoek over complexe vraagstukken. Hij is aan de Universiteit van Amsterdam afgestudeerd als organisatie- en arbeidssocioloog. Veel van zijn publicaties hebben betrekking op innovatie.

Praktische informatie

De kennisbijeenkomst ‘Gedrag van bedrijven’ vindt plaats op dinsdag 27 november van 14.30 tot 16.00 uur (met aansluitend een borrel) in het monumentale pand De Witte Vosch aan de Oudegracht 46 in Utrecht. Aanmelden kan door een e-mail te sturen naar info@inspectieraad.nl. Deelname is gratis, maar niet vrijblijvend. Aanwezigheid wordt zeer op prijs gesteld. Voor meer informatie kunt u terecht bij Hadewych van Kempen, bereikbaar via info@inspectieraad.nl. Aanvullende informatie is te vinden op het kennisknooppunt.

Witte Vosch