Kennisbijeenkomst ‘De meerwaarde van internationale samenwerking’

De inspectieraad nodigt medewerkers van de rijksinspecties uit voor een kennisbijeenkomst over internationale samenwerking op 14 februari in Utrecht. Spreker is professor Esther Versluis. Ze doceert Europese politiek en bestuurskunde aan de Universiteit Maastricht.

Van verschillen tot kansen en successen

In deze kennisbijeenkomst kijken we eerst naar hoe EU-regelgeving verschillend uitpakt in verschillende landen. Welke verschillen in toezicht en naleving bestaan er eigenlijk binnen de EU? Daarna kijken we naar de vraag welke internationale samenwerkingsvormen succesvol zijn en wat die samenwerking oplevert. Wat levert internationale samenwerking de Nederlandse toezichthouder op? En welke kansen worden er eventueel gemist als toezichthouders niet internationaal samenwerken?

Achtergrond

Europese samenwerking levert allerlei regels en voorschriften op waar toezichthouders op verschillende manieren mee te maken krijgen. Er zijn veel EU-regels te handhaven en het is de vraag of er een goede uitvoerbaarheidstoets en handhaafbaarheidstoets is uitgevoerd. Het komt ook voor dat Europese verplichtingen de beleidsvrijheid van toezichthouders belemmeren. Soms worden specifieke toezichtmethoden tot in detail voorgeschreven. Ook de economie, productie van goederen, transacties en aanbod van diensten internationaliseert. Daardoor veranderen de mogelijkheden voor toezichthouders om na te gaan of een product, dienst of proces aan alle normen voldoet. Tenslotte zien we toenemende internationale samenwerking in netwerken en agentschappen en kunnen toezichthouders in een Europese context van elkaar leren welke aanpak goed werkt en welke aanpak onwenselijke neveneffecten of hoge kosten met zich meebrengt.

Esther Versluis

Spreker

Professor Esther Versluis doceert Europese politiek en bestuurskunde aan de universiteit van Maastricht. Ze onderzoekt de naleving en handhaving van Europese richtlijnen in verschillende lidstaten. Daarnaast kijkt ze naar het nut en het effect van samenwerkende toezichthouders in Europese netwerken en agentschappen. Versluis nam deel aan de gesprekken van inspecteurs-generaal en hoogleraren waar de toezichtwetenschapsagenda uit voortkwam.

Praktische informatie

De kennisbijeenkomst ‘De meerwaarde van internationale samenwerking’ vindt plaats op donderdag 14 februari 2019 van 13.30 tot 16.00 uur (met aansluitend een borrel) in De Witte Vosch aan de Oudegracht 46 in Utrecht. Aanmelden kan door een e-mail te sturen naar info@inspectieraad.nl. Deelname is gratis, maar niet vrijblijvend. Aanwezigheid wordt zeer op prijs gesteld. Voor meer informatie kunt u terecht bij Hadewych van Kempen, bereikbaar via info@inspectieraad.nl.