Nieuw innovatienetwerk helpt de ontwikkeling van toezicht

De Inspectieraad introduceert een nieuw innovatienetwerk. Het vormt een podium voor toezichthouders van alle rijksinspecties om kennis en ervaringen uit te wisselen en er samen voor te zorgen dat het toezicht zich blijft ontwikkelen. Om zo het hoofd te bieden aan veranderingen in de maatschappij. “We willen een club mensen vormen die bezig zijn met vernieuwing van het Nederlands toezicht.”

“Onze belangrijkste opgave? Vernieuwing en innovatie binnen inspecties vergroten en aanjagen”, vertelt Teusjan Vlot, hoofd Bureau Inspectieraad. “Dat proberen we te bereiken met het programma Innovatie van toezicht. Binnen dit programma organiseren we onder andere het Leertraject Strategisch Toezicht. Toezichthouders die dit leertraject volgden, zijn de eerste leden van het innovatienetwerk. We noemen hen de change agents.”

“Je wordt opgeleid tot veranderaar en verspreidt de opgedane kennis vervolgens binnen je eigen inspectie.”

Opleiden tot veranderaars

Twee van die change agents zijn Jiska Riphagen (beleidsadviseur primair onderwijs bij de Inspectie van het Onderwijs) en Marielle Klerks (specialistisch adviseur Staatstoezicht op de Mijnen). “In het leertraject staan strategische vraagstukken rondom vernieuwing van toezicht centraal”, vertelt Riphagen. “Er doen ongeveer vijftien toezichthouders aan mee van verschillende inspecties. Het idee is dat je wordt opgeleid tot veranderaar, en dat je de opgedane kennis over strategische vraagstukken en verandervaardigheden vervolgens verspreidt binnen je eigen inspectie.”

“Gedurende het leertraject discussieerden we met elkaar over wat toezicht nu daadwerkelijk is, en waarom het er is”, vult Marielle Klerks aan. Ik merk dat ik nu meer nadenk over wat voor invloed veranderingen in de buitenwereld hebben op mijn toezichtswerk. Bijvoorbeeld blockchain. Een technische ontwikkeling, die we niet van tevoren konden voorspellen en waar we ons dus niet op konden voorbereiden. Maar we moeten er als toezichthouders wel een antwoord op hebben. Hoe gaan we daarmee om? En welke rol nemen we aan?

“In het toezicht moeten we leren omgaan met steeds snellere veranderingen in de maatschappij.”

Open netwerk

Van leden van het innovatienetwerk wordt verwacht dat zij kritisch kunnen nadenken over hun eigen rol. Dat maakt de deelnemers van het leertraject volgens Vlot bij uitstek geschikt om als eerste leden toe te treden. “Zij hebben zich negen maanden gebogen over innovatie van toezicht, over de veranderingen in de maatschappij waar het toezicht mee moet leren omgaan. Dat vereist een groter adaptief vermogen. De change agents jagen dit aan.”

Wat overigens niet wil zeggen dat het innovatienetwerk alleen voor hen bedoeld is. “We willen juist zoveel mogelijk mensen samenbrengen die bezig zijn met vernieuwing en innovatie. Ze kunnen van elkaar leren, elkaar helpen en samen projecten starten. Het netwerk staat open voor iedereen.”

“Toezicht moet maatschappelijke meerwaarde leveren.”

Continu veranderen

De Inspectieraad faciliteert de vorming van het Innovatienetwerk. “Wij bieden een infrastructuur waardoor professionals in het toezicht hun kennis en ervaring kunnen uitwisselen. Zowel online als offline. We werken aan een digitaal platform waarop zij met elkaar in gesprek kunnen gaan. Daarnaast organiseren we het jaarlijkse Festival Innovatie van Toezicht, een evenement voor mensen uit alle toezichts-organisaties en -netwerken.”

De Inspectieraad hoopt met het Innovatienetwerk een stap te zetten in de ontwikkeling van toezicht. En te stimuleren dat toezichthouders meegaan met nieuwe sociale en technologische ontwikkelingen. Vlot: “Toezicht moet maatschappelijke meerwaarde leveren. Het moet leiden tot meer veiligheid en eerlijkheid op de markten en een hogere kwaliteit van de publieke dienstverlening. Om dat te kunnen, moeten we continu kunnen blijven inspelen op veranderingen.”

Bron: ToeZine