Start aanmelding leertraject Professie & Verdieping 2019

Het aanmeldformulier voor Professie & Verdieping is vanaf vandaag geopend. Tijdens het leertraject doet u een stapje terug uit de dagelijkse praktijk van het toezicht. Niet de organisatie en de werkwijzen van uw eigen inspectie staan centraal. U gaat aan de slag met de gemeenschappelijke en sectoroverstijgende kenmerken van het toezicht en de inspecties. Het leertraject start op dinsdag 9 april 2019.

Omroeper

Aanmelden voor het leertraject

In een half jaar tijd komt u een aantal keren samen met collega-inspecteurs uit andere sectoren. Tijdens deze dagen staan diverse thema’s centraal. Deze thema's roepen op tot reflectie zoals risicosamenleving en risicogericht toezicht, verticaal, horizontaal en intern toezicht, maatschappelijke lasten en baten van toezicht en professionaliteit van de toezichthouder. Gezamenlijke bijeenkomsten en inspectiebezoeken met collega’s uit een andere sector verdiepen uw kennis van het toezicht. Ook geven ze beter zicht op uw eigen positie, wensen en mogelijkheden als professionele beroepsbeoefenaar in uw werkveld. Geïnteresseerden kunnen zich vanaf vandaag aanmelden voor het leertraject Professie & Verdieping.