Terugblik op geslaagde docentenmiddag

De Academie voor Toezicht organiseerde begin februari een docenten- en begeleidersmiddag. Deze stond in het teken van ontmoeting en ontwikkeling. Dr. Annemiek Stoopendaal trapte na het plenaire welkomstgedeelte af met de workshop ‘Toezicht met vertrouwen’. Daarna verzorgde Linque Consult twee didactische workshops. De academie sloot de middag af met een professionele fotosessie.

Ontwikkelingen bij de Academie voor Toezicht

In Doorn kwamen docenten en leerbegeleiders van de Academie voor Toezicht bij elkaar: inspecteurs die betrokken zijn bij de leertrajecten over toezicht. Teusjan Vlot, hoofd Bureau Inspectieraad, lichtte de ontwikkelingen binnen de Academie voor Toezicht toe. Onder meer de uitbreiding van de doelgroep met markttoezichthouders kwam aan bod. Dit stelt de academie voor de uitdaging om zich nog meer te focussen op toezicht als vak, los van de inhoud.

Toezicht met vertrouwen

Na het plenaire welkomstgedeelte verzorgde dr. Annemiek Stoopendaal, auteur van het essay Ruimte voor vertrouwen (en Videprijswinnaar), een workshop. Ze vertelde tijdens over de ingewikkelde relatie van vertrouwen en toezicht. Het toezicht innoveert, onder andere door meer samen met onder toezicht staanden te werken aan optimale uitkomsten voor de maatschappij. Aan de hand van de zorgsector als voorbeeld vertelde Annemiek hoe kwaliteitssystemen ontkoppeld kunnen raken van de praktijk en wat er voor nodig is om de toezichthouder het vertrouwen te geven dat er veilig wordt gewerkt. Tijdens haar verhaal kwamen verschillende dilemma’s naar boven. Deelnemers bespraken hoe ze met zulke dilemma’s om zouden gaan en welke effecten hun keuzes kunnen hebben. Wederzijds vertrouwen bleek een terugkerend thema: vertrouwen moet van twee kanten komen.

Didactische workshops door Linque Consult

Als je lesgeeft aan een groep, hoe ga je dan om met de verschillen tussen de deelnemers? Hoe differentieer je je aanbod zo dat je zoveel mogelijk deelnemers aanspreekt en zodat er zoveel mogelijk geleerd wordt? Tijdens de actieve en praktische workshop ‘Differentiatie binnen groepen’ analyseerden de deelnemers verschillende manieren van leren en wat deze verschillen betekenen voor het voorbereiden van hun les. Hierbij kwamen de leerstijlen van David Kolb aan bod. De andere workshop stond in het teken van groepsdynamiek. De ene groep loopt soepel, de andere veel stroever. Wat kunnen docenten doen om het groepsproces positief te beïnvloeden? De deelnemers kregen hier handvatten voor en gingen aan de slag met een oefening met stoelen.

Professionele portretfoto’s

De middag werd afgesloten met een drankje én een bijzondere sessie. Fotograaf Paul Voorham maakten professionele portretfoto’s van de aanwezigen. Na deze geslaagde bijeenkomst heeft de Academie voor Toezicht besloten om vaker op deze wijze de banden met betrokken docenten en leerbegeleiders aan te halen.