Kennisbijeenkomst ‘Toezichthouders onder vuur’

De Inspectieraad en de Academie voor Toezicht nodigen medewerkers van de rijksinspecties uit voor een kennisbijeenkomst over institutionele crises. Spreker is dr. Sanneke Kuipers, docent crisis governance aan de Universiteit Leiden.

Crisis, verwijten en verwachtingen

We houden risicogericht toezicht, wat met zich meebrengt dat er af en toe iets mis gaat. Er blijft immers altijd een restrisico bestaan. Risicogericht toezicht wordt zeer gewenst in de samenleving om regeldruk en toezichtlast te beperken. Maar zodra er werkelijk iets misgaat, komen toezichthouders onder vuur te liggen. Ze proberen zich te verdedigen maar vaak werkt dat als olie op het vuur. Als de organisatie zelf plotseling onderwerp van negatieve discussie wordt, noemen we dit een institutionele crisis.

Hoe om te gaan met een institutionele crisis?

In de bijeenkomst verkennen we de mogelijkheden. Zou transparantie helpen of moet de toezichthouder juist ongenaakbaar een gezagspositie innemen? Zouden toezichthouders gewoon moeten accepteren dat het hun rol is om als kop van jut te dienen? Wat is de rol van bewindslieden?

Spreker

Dr. Sanneke Kuipers is universitair hoofddocent Crisis Governance aan de Universiteit Leiden. Zij combineert crisismanagement als wetenschap met praktische ervaring als consultant bij Crisisplan BV. Ze doet onderzoek naar risico- en crisisbeheersing, institutionalisering en overleving van publieke organisaties en verantwoording, verwijten en aansprakelijkheid na crises.

Praktische informatie

De kennisbijeenkomst ‘Toezichthouders onder vuur’ vindt plaats op maandag 27 mei 2019 van 14.30 (inloop) tot ongeveer 17.00 uur (met aansluitend een borrel) in De Witte Vosch aan de Oudegracht 46 in Utrecht. Aanmelden kan hier. Mocht u nog geen account op het Netwerk Publiek Toezicht hebben aangemaakt, dan moet u zich eerst registreren. U kunt zich vervolgens ook melden bij het kennisknooppunt, een van de groepen binnen dit netwerk. Deelname aan de kennisbijeenkomst is gratis, maar niet vrijblijvend. Voor meer informatie kunt u terecht bij Hadewych van Kempen, bereikbaar via hadewych.van.kempen@inspectieraad.nl (let op: het emailadres is gewijzigd).