Kennisbijeenkomst 'Digitale ontwrichting'

De Inspectieraad nodigt medewerkers van de rijksinspecties en toezichtorganisaties uit voor een kennisbijeenkomst op vrijdag 15 november. Spreker is Erik Schrijvers, senior wetenschappelijk medewerker en projectcoördinator van het WRR-onderzoek ‘Voorbereiden op digitale ontwrichting’. Tijdens de bijeenkomst wordt o.a. ingegaan op vragen als: hoe zien de risico’s van digitale verstoringen er uit? Wat is de rol van toezicht bij het beheersen van die risico’s? En hoe kan dit beter worden georganiseerd?

Digitalisering en kwetsbaarheid

Met het toenemende gebruik van digitale technologie ontstaan nieuwe, grote kwetsbaarheden voor de economie en samenleving. Digitale verstoringen of uitval van digitale processen hebben steeds vaker grote gevolgen voor het maatschappelijke leven. In vele gevallen noemt de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) dit ‘digitale ontwrichting’. Een belangrijke oorzaak zijn cyberaanvallen. Maar ook menselijke fouten, softwareproblemen, elektriciteitsproblemen of kapotte servers kunnen hiervoor zorgen. Het zorgwekkende van deze incidenten is dat ze vitale processen in de samenleving raken. Essentiële voorzieningen zoals de zorg, betalingsverkeer, elektriciteitsvoorzieningen en overheidsdiensten komen hiermee in gevaar.

Voorbereiden op ontwrichting

Een betere voorbereiding op digitale ontwrichting stelt Nederland in staat om bij verstoringen effectiever op te treden en sneller de draad op te pakken na een ernstig incident, aldus Erik Schrijvers. In het rapport ‘Voorbereiding op digitale ontwrichting’ stelt de WRR dat voorbereiding op digitale ontwrichting nadrukkelijk onderdeel moet zijn van het veiligheidsbeleid. In de aanbevelingen besteedt de WRR ook aandacht aan de manier waarop in Nederland valt te sturen op afhankelijkheden tussen de digitale en fysieke wereld. En tussen de vele partijen die in het netwerk met elkaar verbonden zijn. Met adequaat zicht op deze afhankelijkheden staat of valt het handelen van de overheid bij ontwrichting. En hiermee ook het bestrijden van incidenten.

Over de spreker

In de periode van 2007 tot 2011 was Erik Schrijvers verbonden aan de afdeling Politieke Geschiedenis van de Universiteit van Utrecht. Daar promoveerde hij in 2012 met het proefschrift Ongekozen bestuur. Opkomst en ondergang van het stelsel van en bedrijfsorganen (1945-1995). Eerder behaalde hij aan dezelfde universiteit een doctoraal in de Wijsbegeerte en in de Geschiedenis van Internationale Betrekkingen. Verder studeerde hij aan het conservatorium en de Gerrit Rietveld Academie. Ook werkte hij onder meer voor de Balie in Amsterdam en verrichtte onderzoek voor een documentaire reeks over de Europese Unie. Schrijvers is sinds 2013 als wetenschappelijk medewerker verbonden aan de WRR. Behalve aan ‘digitale ontwrichting’ leverde hij bijdragen aan projecten rond Big Data, privacy en veiligheid, Cultuurbeleid, en ‘Middenklassen onder druk’.

Praktische informatie

De kennisbijeenkomst ‘Digitale ontwrichting’ vindt plaats op vrijdag 15 november 2019 van 14.30  tot 16.30 uur in De Witte Vosch aan de Oudegracht 46 in Utrecht. Aanmelden kan hier. Mocht u nog geen account op het Netwerk Publiek Toezicht hebben aangemaakt, dan moet u zich eerst registreren. U kunt zich vervolgens ook melden bij het kennisknooppunt, een van de groepen binnen dit netwerk.

Deelname aan de kennisbijeenkomst is gratis. Tijdig afmelden bij verhindering wordt zeer op prijs gesteld. Voor meer informatie kunt u terecht bij Hadewych van Kempen, bereikbaar via hadewych.van.kempen@inspectieraad.nl
 

Digitale ontwrichting