Concreet aan de slag met toezichtinnovatie

De (ex)deelnemers van drie groepen aan het Leertraject Strategisch Toezicht (LST) hebben onlangs met elkaar een netwerk gevormd. Daarin gaan ze op een vernieuwende manier aan de slag met concrete vraagstukken bij de inspecties. De werknaam is vooralsnog Netwerk Toezicht Innovatie in oprichting.
 

Praktijkcasussen

Het netwerk staat nog in de steigers. Duidelijk is dat de deelnemers hun opgedane kennis op een structurele wijze willen inzetten voor ingewikkelde toezichtsvraagstukken. Vooral door nieuwe methodes en nieuwe samenwerkingsvormen in te zetten voor praktijkcasussen van toezichthouders. De netwerkleden werken daarbij in kleine groepjes. Maar bijvoorbeeld ook door artikelen te schrijven.

LST

In het LST staan strategische vraagstukken rond de vernieuwing van toezicht centraal. Daarbij ligt de focus op innovatie- en samenwerkingsperspectieven. De deelnemers werken in het leertraject aan hun competenties als ‘change agents’. Hierbij buigen zij zich over actuele vraagstukken en strategieontwikkeling. De meeste deelnemers aan het beoogde netwerk hebben het leertraject al afgerond.

Bureau Inspectieraad faciliteert het netwerk in oprichting omdat het een belangrijke bijdrage kan leveren aan de interactie tussen de inspecties.