Data en plaatsen eerste gespreksronde kritische beroepssituaties bekend

Werk je bij een van de rijksinspecties en wil je meepraten over situaties waarin het echt aankomt op het inschattingsvermogen van jou als inspecteur? Die momenten waarop je onmogelijk terug kunt vallen op routine en protocollen? In het project Kritische Beroepssituaties (KBS) krijg je de komende maanden ruimschoots de kans. Meld je nu aan voor de eerste gespreksronde!

Kritische beroepssituaties

Jouw professionaliteit als inspecteur laat zich bij uitstek zien in KBS’en. Een kerngroep van dertien inspectiecollega’s uit nagenoeg alle Rijksinspecties heeft de afgelopen weken met elkaar een kleine dertig van deze situaties beschreven. Brede herkenbaarheid en vertegenwoordiging van alle stappen in het inspectiewerk waren daarbij belangrijke criteria. Denk bijvoorbeeld aan de situatie waarin formeel alles klopt, maar dat er ter plekke signalen zijn die anders doen vermoeden. Hoe pak je dat aan? De komende maanden gaan de leden van de kerngroep in duo’s gesprekken voeren met groepjes van steeds vijf inspecteurs om deze KBS’en verder aan te vullen en uit te diepen. Deze gesprekken duren ongeveer 2,5 uur en vinden verspreid door het land plaats.

Doorwerking in de praktijk

De opbrengst van de gesprekken wordt na nadere analyse onder meer gebruikt in de leertrajecten van de Academie voor Toezicht. Ook volgt een publicatie die inspecteurs voor zichzelf kunnen gebruiken om hun eigen professionaliteit onder de loep te nemen. Doel van dit alles is het geven van meer stevigheid en houvast aan de beroepsuitoefening door de individuele inspecteur én de ontwikkeling van het toezichtsvak.

Begeleiding

Manon Ruijters en Björn Prevaas van Good Work Company begeleiden het onderzoek. Naast adviseur is Manon ook hoogleraar Leren, Ontwikkelen en Gedragsverandering aan de VU en lector aan de Aeres Hogeschool Wageningen. Vanuit Bureau Inspectieraad zijn Ytzen Renema en Sanne Slegtenhorst betrokken. Het onderzoek is onderdeel van de professionaliseringsagenda wat op zijn beurt weer onderdeel is van het Programma Innovatie Toezicht. Opdrachtgever hiervan is de Inspectieraad.

Data en plaatsen 1e gespreksronde

De data en plaatsnamen voor de eerste reeks gesprekken zie je hieronder. De exacte locaties worden nu vastgelegd, maar ze zullen allemaal goed bereikbaar zijn met het OV. Na de eerste serie gesprekken volgen vanaf februari nog meer gespreksrondes zodat uiteindelijk alle KBS’en de revue zijn gepasseerd.

Meld je aan!

Heb je ervaring als inspecteur, ben je enthousiast en zit er een datum en plaats bij die past binnen jouw agenda? Stuur dan een mailtje met je naam, mailadres, telefoonnummer plus datum en plaats van jouw voorkeur naar Jacqueline van Beek van Bureau Inspectieraad, jacqueline.van.beek@inspectieraad.nl  Geef daarbij ook aan welk dagdeel jou het beste uitkomt: de ochtend of de middag. Je kunt natuurlijk ook meer voorkeuren aangeven, maar je zult uiteindelijk voor één gesprek worden uitgenodigd.

Wil je eerst nog wat meer informatie voor je de knoop doorhakt? Neem dan contact op met degene die namens jouw inspectie in het Kernteam zit. Kijk voor hun gegevens onderaan dit bericht.
NOOT: Agentschap Telecom heeft geen medewerker in de kerngroep. Medewerkers van AT kunnen contact opnemen met de twee medewerkers van Bureau Inspectieraad.

Overzicht data en locaties eerste gespreksronde

DATUM

PLAATS

Dinsdag 7 januari

Utrecht

Donderdag 9 januari

Arnhem

Dinsdag 14 januari

Den Haag

Donderdag 16 januari

Utrecht

Maandag 20  januari

Zwolle

Overzicht leden van de kerngroep/gespreksleiders

Inspectie

Naam

Mailadres

IGJ

Gonny van Dalfsen

gm.v.dalfsen@igj.nl

IJ&V

Ronald Lucardie

r.lucardie@inspectie-jenv.nl

ILT

Bert Nube

Bert.Nube@ilent.nl

IVD

Andrea Steenbrink

AH.Steenbrink@mindef.nl

IvhO

Jantina ter Veer

J.terVeer@owinsp.nl

IvhO

Marianne Dekker

m.dekker@owinsp.nl

ISZW

Berend de Bruin

BdBruin@InspectieSZW.nl

NVWA

Karen Brouwer

K.Brouwer@nvwa.nl

NVWA

Marc Halman

m.y.j.halman@nvwa.nl

SODM

Said Fourkour

s.fourkour@sodm.nl

Bureau Inspectieraad

Sanne Slegtenhorst

sanne.slegtenhorst@inspectieraad.nl

Bureau Inspectieraad

Ytzen Renema

ytzen.renema@inspectieraad.nl