Programmamanagers inspectiediensten zoeken elkaar op

Inspecties werken steeds vaker met programma’s om zo de grootste risico’s aan te pakken en een zo groot mogelijk maatschappelijk effect te halen. Programmamanagers van de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (ISZW) en hun collega’s bij de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) ontmoetten elkaar onlangs om ervaringen uit te wisselen, van elkaar te kunnen leren en elkaar te inspireren. Daaruit is de wens ontstaan om ook programmamanagers van andere inspectiediensten bij elkaar te brengen.

Eerste bijeenkomst

Tijdens de eerste bijeenkomst gaven de programmamanagers aan hoe ze inschatten dat de organisaties zaken hebben georganiseerd. In kleine groepjes interviewden ze elkaar en wisselden ze ervaringen uit over de programma’s. Deelnemers ervaarden de middag als leerzaam en inspirerend. Naast herkenning leverde het ook verrassende inzichten op. Zo is het bij beide inspecties nog best lastig om echte wendbaarheid te bewerkstelligen; de uitwisseling tussen lijn en programma's doet een flink beroep op een breed palet van kwaliteiten van de programmamanagers. Programmamanagement is een vak.
Het mooie van de bijeenkomst is dat er onmiddellijk bilaterale afspraken werden gemaakt voor nadere kennismaking.

Werken met programma’s

Een programma bestaat uit een (meerjarige) serie van activiteiten, waarin een thema of een sector centraal staat. Net als de ISZW, heeft ook de ILT de keuze gemaakt om vanuit analyse de grootste risicovolle onderwerpen voor transport, milieu en wonen op te nemen in programma’s. De snel veranderende wereld en technologische ontwikkelingen stellen immers nieuwe eisen aan een toezichthouder. 

Oproep

Welke inspectiediensten werken er nog meer programma’s? Laat het ons weten! Dan kunnen we jou en/of je collega’s uitnodigen voor de volgende bijeenkomst in 2020. Mail naar ann.backaert@ilent.nl
 

De Inspectie Sociale Zaken Werkgelegenheid is de toezichthouder op het terrein van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en controleert of werkgevers en werknemers zich houden aan de verschillende wetten, besluiten en regelingen op het terrein van arbeid. Verder spoort de Inspectie fraude, uitbuiting en georganiseerde criminaliteit binnen de keten van werk en inkomen op. Op het werkveld van Sociale Zaken en Werkgelegenheid signaleert ze ontwikkelingen en risico's en meldt deze aan belanghebbende partijen.

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) is de toezichthouder van het ministerie Infrastructuur en Milieu en zorgt ervoor dat bedrijven, organisaties en overheidsinstanties de wet- en regelgeving over de duurzame leefomgeving, de fysieke veiligheid en de woningcorporatiesector naleven.