Kennisbijeenkomst ‘Algoritme en regulering’

De Inspectieraad nodigt medewerkers van de rijksinspecties en toezichtorganisaties uit voor een kennisbijeenkomst op vrijdag 21 februari. Sprekers zijn Prof. dr. Albert Meijer en Lucas Lorenz.

Inzet van algoritmen

Op steeds meer terreinen worden algoritmen ingezet. Algoritmen zijn bij elkaar behorende instructies in een programmeertaal die een bepaald probleem handig en snel oplossen. Of een bepaalde taak uitvoeren. Met de inzet ervan veranderen niet alleen allerlei processen in de economie en in de samenleving maar ook in de relatie tussen overheid en samenleving. En binnen het vak van toezicht. Vaak nemen algoritmen namelijk de besluitvorming over van mensen of ondersteunen ze menselijke besluitvorming. Vanwege de fundamentele impact daarvan speelt in het maatschappelijk debat de vraag of de toepassing van algoritmen gereguleerd moet worden. En of er toezicht moet worden ingericht op het maken of gebruiken van algoritmen.

Algoritmen, publieke waarden en toezichthouders

In een door algoritmen beheerste economie zullen publieke waarden van aard en onderlinge relaties veranderen. Denk aan de spanning tussen privacy en veiligheid of tussen efficiency en gelijke behandeling bijvoorbeeld. Ook de manier waarop publieke waarden kunnen worden geborgd en wat de risico’s voor zulke waarden zijn, worden door algoritmen beïnvloed. Het is voor toezichthouders daarom een urgente vraag wat algoritmen voor hen betekenen. En wat zij kunnen bijdragen aan het borgen van publieke waarden.

Over de sprekers

Prof.dr. Albert Meijer is als Hoogleraar Publiek Management verbonden aan het departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap van de Universiteit van Utrecht. Zijn onderzoek richt zich op de relatie tussen publieke innovatie, technologie en bestuur. Zie onder meer Bestuurswetenschap in de kennissamenleving en Toezicht 2.0.

Lukas Lorenz doet als junioronderzoeker onderzoek naar ‘regulation of and by algorithms’ bij de Universiteit van Utrecht. Hij onderzocht het functioneren van publieke organisaties die algoritmische systemen gebruiken, aan de hand van de implementatie en het gebruik van een predictive policing systeem in Berlijn.

Praktische informatie

De kennisbijeenkomst ‘Algoritmen en regulering’ vindt plaats op vrijdag 21 februari 2020 van 14.30 tot 16.30 uur in De Witte Vosch aan de Oudegracht 46 in Utrecht. Inlopen kan vanaf 14 uur.

Let op: de voertaal van deze kennisbijeenkomst is Engels en uitsluitend voor medewerkers van het rijk of andere toezichtorganisaties.

Aanmelden kan hier. Mocht u nog geen account op het Netwerk Publiek Toezicht hebben aangemaakt, dan moet u zich eerst registreren. U kunt zich vervolgens ook melden bij het kennisknooppunt, een van de groepen binnen dit netwerk. Deelname aan de kennisbijeenkomst is gratis.

Mocht u zich hebben aangemeld maar onverhoopt verhinderd zijn, stellen wij een berichtje zeer op prijs. Voor meer informatie kunt u terecht bij Hadewych van Kempen, bereikbaar via hadewych.van.kempen@inspectieraad.nl