Reflectie op de governancebenadering van toezicht: een boeiend gesprek

Dertig toezichtprofessionals reflecteerden donderdag 27 februari op het thema governancebenadering van toezicht. Ze deden dat samen met Cor van Montfort en Meike Bokhorst, schrijvers van het hoofdstuk over dit onderwerp in Reflecties op de staat van het toezicht. Het was de tweede bijeenkomst in een reeks van vijf ontmoetingen die naar aanleiding van dit boek wordt georganiseerd door Vide en bureau inspectieraad.

Bestuursgericht toezicht

De term governance omvat bestuur, bedrijfsvoering, verantwoording en toezicht. Het gesprek ging voor een groot deel over bestuursgericht toezicht en voerde onder meer langs kwaliteits- en rechtmatigheidsrisico’s van bepaalde vormen van bestuur, valide indicatoren die je daarbij kunt gebruiken, de reflectieve, signalerende functie van toezicht, het belang van rolvastheid en de verschillen tussen toezichtorganisaties in interpretatie van hun wettelijke mandaat. Conflicten liggen al snel op de loer: bij een beperkte opvatting van het mandaat kan het verwijt komen dat de toezichthouder te weinig doet, bij een ruime opvatting waarbij hij ook knelpunten signaleert en waarschuwt voor mogelijke problemen in de toekomst, kan het verwijt van politiek activisme klinken.

Kennis en begrip

Andere thema dat aan bod kwam was het belang van het hebben van inzicht in de prikkels die een ondertoezichtstaande ervaart. Zonder dat inzicht kun je als toezichthouder geen gefundeerd vertrouwen hebben in goede intenties of goede regelnaleving. Dit inzicht vraagt om constante alertheid van de toezichthouder en actuele kennis van het domein.

Persoonlijk verslag

Op het Netwerk Publiek Toezicht vindt u de persoonlijke impressies van medeorganisator Hadewych van Kempen.  Werkt de link niet? Dan bent u waarschijnlijk nog geen lid van het netwerk. Ga dan naar het Netwerk Publiek Toezicht en meld u aan. Het netwerk is toegankelijk voor iedereen die bij een publieke toezichtorganisatie werkt.

Volgende reflectiebijeenkomsten

De volgende drie bijeenkomsten gaan over de reflectieve functie; de kernwaarden van toezicht en de maatschappelijke functie. Data en locaties worden later bekend gemaakt.