Toezicht in coronatijd én daarna

Corona stelt alle inspecties voor de nodige uitdagingen. Welke taken vinden doorgang of worden geïntensiveerd? Welke taken zijn tijdelijk op een lager pitje gezet? Welke nieuwe werkzaamheden dienen zich aan? En hoe kan het werk worden gedaan zonder gevaar voor de gezondheid van inspecteurs en ondertoezichtstaanden?  Bureau Inspectieraad maakte in april een eerste interne inventarisatie met bijbehorende rode draden. De komende maand volgt een verdieping en verbreding, samen met toezichtprofessionals van de inspecties.

Vragen en reflectie

De eerste interne inventarisatie en de nu volgende verdieping en verbreding is bedoeld om van en met elkaar te leren. Ook met het oog op de komende opstartfase  in de anderhalve-meter-samenleving en de doorwerking op het toezicht voor de langere termijn. Onderdeel van de verbreding en verdieping kan een vraag zijn als: wat te doen als toezichthouder met risico’s die ontstaan door de crisis en de crisismaatregelen? Denk bijvoorbeeld aan cybersecurity bij massaal thuiswerken. Maar ook een reflectie op de doorwerking van de crisis zelf en de crisismaatregelen op het werk van rijksinspecties op middellange en lange termijn hoort bij de voorgenomen verdieping en verbreding.

Uitvraag en dialoogsessies

Om goed zicht te krijgen op de vragen, kwesties en dilemma’s die nu bij de toezichtprofessionals leven, volgt deze week nog een schriftelijke uitvraag bij alle rijksinspecties. De reacties hierop vormen de basis voor digitale dialoogsessies met toezichtexperts. In een later stadium wordt ook de dialoog gezocht met externe experts, maatschappelijke partners en burgers.

Netwerk Publiek Toezicht

De inventarisatie met rode draden tot nu toe, is te vinden op het Netwerk Publiek Toezicht. Bent u geregistreerd lid, dan vindt u de bijdrage hier in de groep Toezicht in tijden van corona. U kunt daar ook reageren en anderszins ideeën uitwisselen. Werkt u in het toezicht, maar bent u nog geen lid van het netwerk? Dan kunt u zich via deze link in enkele klikken registreren.