Eenendertig aanmeldingen voor verkiezingen Handhaving en Toezicht 2020

De inschrijftermijn voor de verkiezingen Handhaving en Toezicht 2020 is gesloten. De organisatie van de verkiezingen heeft maar liefst eenendertig aanmeldingen ontvangen! Uitreiking van de Innovatieprijs vindt plaats in het najaar.

Innovatieprijs en publieksprijs

Na de zomer nomineert de vakjury uit alle inzendingen vijf projecten. Uit die vijf projecten kiest de vakjury vervolgens de winnaar van de innovatieprijs.  Daarnaast kan het publiek op de vijf geselecteerde projecten stemmen en daarmee de winnaar van de publieksprijs bepalen.

Wie zit in de vakjury?

Dit jaar bestaat de jury uit:

 • Marc Kuipers (inspecteur-generaal Ministerie Sociale Zaken en Werkgelegenheid)
 • Patrick van den Brink (directeur van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid)
 • Elianne van Steenbergen (hoogleraar Psychologie van Toezicht aan de Universiteit Utrecht en senior toezichthouder in het expertiseteam Gedrag & Cultuur bij de AFM)
 • Daan Molenaar (bestuurslid beroepsvereniging Vide en afdelingshoofd Toezicht en Handhaving bij de DCMR)

Wat doet de vakjury?

De vakjury buigt zich in september over alle ingezonden projecten. De juryleden beoordelen de inzendingen aan de hand van de volgende punten:

 • Het project is gericht op een gezonde, veilige en rechtvaardige samenleving of een beter milieu;
 • Het project is vernieuwend;
 • Het project is overheid gerelateerd;
 • Het project is effectief;
 • Het project is makkelijk elders toepasbaar;
 • Het project stimuleert de ondertoezichtstaande om het gewenste (naleef)gedrag te vertonen;
 • Het project voldoet aan de zes basisprincipes voor goed toezicht:
 1. Samenwerkend: verschillend toezichthouders/ handhavers werken samen aan het project;
 2. Transparant: maatregelen zijn duidelijk en helder voor iedereen;
 3. Onafhankelijk: oordelen en maatregelen zijn onafhankelijk;
 4. Professioneel: handhavers en toezichthouders zijn geschoold, flexibel en integer;
 5. Slagvaardig: “zacht waar het kan en hard waar het moet”;
 6. Selectief: goede maatvoering voor iedere situatie.

De uitreiking van de prijzen vindt in het najaar plaats. Voor meer informatie ga naar de website Verkiezingen Handhaving en Toezicht 2020.