Zelfinspectietools ISZW in nieuw jasje

Voldoet u als werkgever aan de wet- en regelgeving voor eerlijk, gezond en veilig en werken? Met de zelfinspectietools van de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid kunt u zelf controleren hoe uw bedrijf er voor staat. De recent vernieuwde tools zijn beter te raadplegen op telefoon of tablet. Hiermee kunnen werkgevers nog sneller en eenvoudiger controleren aan welke wet- en regelgeving zij moeten voldoen.

Hoe werkt het?

Zelfinspectie.nl bestaat uit 4 tools of ‘regelhulpen’ die de hoofdthema’s van de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid behandelen, namelijk:

Het concept van de tools is simpel. Met zelfinspectie.nl wordt aan de hand van een aantal stappen als het ware door de bril van een inspecteur naar het eigen bedrijf gekeken. Elke zelfinspectietool bestaat uit meerdere stappen en vragen. Na afloop verschijnt een handige lijst met zaken die al op orde zijn of verbeterd kunnen worden. Met de recente modernisering van de  zelfinspectietools verwacht de Inspectie SZW dat nog meer ondernemers de tools zullen doorlopen.

Stimulans

De tools bieden werkgevers een snelle digitale check om te zien of ze hun zaken op hoofdlijnen op orde hebben. Uit onderzoek blijkt dat mensen die een zelfinspectietool gebruiken, vaker dan anderen overgaan tot het nemen van maatregelen om eerlijker, gezonder en veiliger te werken. De gegevens zijn anoniem en kunnen niet door de Inspectie worden ingezien.