Corona: impuls voor de vernieuwing van toezicht. Meld je aan voor het webinar!

Wat hebben de rijksinspecties geleerd van de toezichtaanpak in coronatijd en hoe benutten ze die lessen voor de vernieuwing van het toezicht? Deze vragen staan centraal tijdens het webinar Corona: impuls voor de vernieuwing van toezicht dat plaatsvindt op woensdag 21 oktober van 15.15 tot 16.30 uur.

Geleerde lessen

Sinds het voorjaar hebben toezichtprofessionals zich met elkaar verdiept in de toezichtaanpak in coronatijd. In digitale dialoogsessies wisselden zij van gedachten over de herstart van het toezicht in de anderhalvemeter-samenleving, de rol en positie van inspecties en de onderlinge samenwerking. Ook deelden ze kennis over het houden van toezicht op afstand, het herijken van risico’s en het behouden van het publieke vertrouwen als je langere tijd niet of veel minder fysiek aanwezig bent bij bedrijven en instellingen.

Toezicht van de toekomst

Vanwege de coronamaatregelen hebben de rijksinspecties hun prioriteiten, strategie en aanpak noodgedwongen moeten herzien. De nieuwe werkwijzen die daarmee gepaard gaan stimuleren de innovatie van het toezicht. Opgedane ervaringen kunnen bijdragen aan het vormgeven van het toezicht van de toekomst.

Webinar

In het webinar gaat een panel van deskundigen hier dieper op in. In het panel zitten de voorzitter van de Inspectieraad en tevens inspecteur-generaal van de Inspectie Leefomgeving en Transport Jan van den Bos; Nanette van Schelven, directeur-generaal van de Douane; en Sascha Ruster, divisiehoofd Inspectie van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Het vierde panellid is Haiko van der Voort, universitair docent aan de TU Delft. Voorafgaand aan de discussie geeft hij een prikkelende inleiding op het thema. Van der Voort is expert op het gebied van bestuurlijke innovatie in het toezicht en toezicht in het digitale tijdperk.

Het webinar wordt geheel online opgenomen en live uitgezonden.

Aanmelden

Iedereen die werkzaam is bij de rijksinspecties en daarnaast belangstelling heeft voor strategische onderwerpen kan zich aanmelden. Dat kan via deze aanmeldlink .