Podcastserie De toekomst van toezicht: aflevering één nu beschikbaar!

In een reeks podcasts delen toezichthouders hun visie op belangrijke maatschappelijke ontwikkelingen en wat die betekenen voor de toekomst van toezicht. In aflevering één spreken Marc Kuipers (inspecteur-generaal van de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid) en Renée Frissen (oprichter van OpenEmbassy) over het maatschappelijk onbehagen en de relatie tussen toezichthouders en burgers.

Noodzaak van reflectie

Op vrijwel alles wordt toezicht gehouden; ons onderwijs, ons voedsel, onze gezondheidszorg, het functioneren van de markt,  enzovoort. Het streven is de samenleving goed en veilig te laten functioneren. Door aan te sluiten bij belangrijke maatschappelijke ontwikkelingen en te reflecteren op de eigen organisatie, zorgen toezichthouders dat het toezicht in Nederland proportioneel, passend en effectief is.

Vervolgafleveringen

Na de aflevering met Marc Kuipers volgen nog minimaal drie podcasts. De eerstvolgende zal zijn met Henk Korvinus (inspecteur-generaal van de Inspectie Justitie en Veiligheid) en Reinier van Zutphen (de Nationale Ombudsman van Nederland). Onderwerp is dan het burgerperspectief in het houden van toezicht en het mensbeeld dat past bij goed toezicht.

Spotify

Aflevering één is vanaf heden te vinden onder Toekomst van Toezicht #1 op Spotify (Apple Podcast volgt later). Om de podcast te beluisteren, klikt u hier voor Spotify.

Mocht u naar aanleiding van deze podcast vragen, ideeën of opmerkingen hebben, dan kunt u die mailen naar podcast@inspectieraad.nl.

illustratie met microfoon