Toezicht tijdens de nieuwe lockdown

Om contacten tot een minimum te beperken, is Nederland vanaf heden tot ten minste dinsdag 19 januari in lockdown. Veel bedrijven hebben hun deuren moeten sluiten. Tegelijkertijd gaat het werk in veel branches “gewoon” door, al dan niet met aanpassingen vanwege de lockdown. Dit geldt ook voor het toezicht.

Publieke belangen

Inspecties blijven ook nu toezicht houden om de publieke belangen te waarborgen. Dat geldt voor toezicht op cruciale sectoren als de zorg, de voedselketen (waaronder slachterijen), transport, onderwijs, mobiele communicatie, kernenergie, afvalverwerking en het gevangeniswezen. Maar ook voor toezicht op de overige sectoren waarin het werk doorgaat, soms zelfs juist in toenemende mate. Denk bijvoorbeeld aan de thuisbezorging van maaltijden. 

Protocollen

Vanzelfsprekend houden de inspecties hierbij altijd rekening met de coronamaatregelen. Elke inspectie heeft hiertoe een eigen protocol opgesteld om zo maatwerk te kunnen blijven leveren. In grote lijnen maken de rijksinspecties eerst de afweging waar het toezicht het meest nodig is. Daarnaast  beoordelen ze in welke situaties fysiek toezicht echt noodzakelijk is en waar het toezicht op afstand plaats kan vinden. Bij alle fysieke toezichtbezoeken gelden de basisregels zoals het afstand houden, schone handen en het dragen van een mondkapje. Zo lopen inspecteur en ondertoezichtstaanden geen onnodige risico’s.

Uitwisseling van kennis en ervaringen

De inspecties delen hun kennis van en ervaringen met toezicht in coronatijd onderling. Op die manier houden ze elkaar scherp en komen ze tot een zo eenduidig mogelijke inzet van toezicht. Alle inspanningen zijn erop gericht met het toezicht bij te dragen aan een veilige, eerlijke en gezonde situatie in Nederland, ook in deze coronatijd.

Illustratie met docente voor schoolbord met daarvoor een ketting met daaraan het woord lockdown
Beeld: Alexandra Koch via Pixabay