Website bundelt informatie over de Brede evaluatie

Het rijk kent veel verschillende organisaties en organisatievormen. Voor een deel daarvan zijn kaders opgesteld. Soms bij wet, soms op een andere manier zoals met de Aanwijzingen inzake rijksinspecties. In die kaders staat hoe de minister en de organisatie zich tot elkaar verhouden en wat hun rechten en plichten zijn. Sinds het voorjaar van 2020 loopt de Brede evaluatie van deze kaders. De deelevaluatie over de Aanwijzingen inzake rijksinspecties is inmiddels afgerond. Hoe dit deel past in het grote geheel van de Brede evaluatie is nu te vinden op de website brede-evaluatie.pleio.nl.

Gemeenschappelijke thema’s

De Brede evaluatie van organisatiekaders van het rijk gebeurt in opdracht van de staatssecretaris van BZK en de minister van Financiën. Naast het kader voor de rijksinspecties, evalueren onderzoeksbureau AEF en de USBO (Universiteit Utrecht) ook de kaders voor ZBO’s, planbureaus, stichtingen, agentschappen en adviescolleges. De focus ligt daarbij niet op de afzonderlijke organisaties, maar op gemeenschappelijke thema's. Deze thema’s lopen als rode draden door de kaders heen, vandaar de aanduiding ‘brede’ evaluatie.

Aanleidingen

Er zijn meerdere aanleidingen voor dit onderzoek. Zo heeft de staatscommissie parlementair bestel een Wet op de overheidsorganisaties aanbevolen, en rust er op het grootste deel van de kaders een periodieke evaluatieplicht.  Naar verwachting wordt de brede evaluatie in het najaar van 2021 opgeleverd en kunnen conclusies getrokken worden over het stelsel.

Website

Met de website houden de beide ministeries van BZK en Financiën betrokkenen op de hoogte van de voortgang. U vindt er nieuwsberichten, gegevens van contactpersonen en een bibliotheek met handige documenten. Zoals het plan van aanpak op basis waarvan de evaluatie wordt uitgevoerd en een planning voor de komende periode. Ook het rapport over het deelonderzoek over het kader van de rijksinspecties is hier dus te vinden.

Illustratieve afbeelding van een groot trappenhuis in vogelperspectief