Bureau Inspectieraad blikt terug op een bijzonder én productief jaar

Ondanks de belemmeringen van de coronamaatregelen, had Bureau Inspectieraad in 2020 een productief jaar. Veel aandacht ging naar de advisering en ondersteuning van de Inspectieraad in zijn ambitie om de onafhankelijke positie van inspecties te versterken. Ook werden activiteiten georganiseerd op de thema’s professionalisering, maatschappelijke dialoog en nieuwe technieken/digitalisering. De leertrajecten van de Academie voor Toezicht werden omgekat naar digitale versies en het onderzoeksprogramma Vernieuwing van Toezicht werd in de verf gezet. In zijn Terugblik op 2020 zet het Bureau de belangrijkste wapenfeiten op een rij.

Thema's

De digitale publicatie met de titel ‘Een bijzonder jaar – Bureau Inspectieraad blikt terug op 2020’ pretendeert niet een volledig jaarverslag te zijn, maar belicht de belangrijkste thema’s die speelden in 2020. De bijdragen van de Inspectieraad aan de evaluatie van de Aanwijzingen inzake rijksinspecties zijn daar een voorbeeld van. Met advies en praktische ondersteuning vanuit het Bureau kwamen twee brieven aan staatssecretaris Knops tot stand: de eerste in mei over de versterking van de onafhankelijke positie van inspecties en de tweede in december over het publiek vertrouwen. Andere thema’s die in de Terugblik aan bod komen zijn onder meer het digitale Toezichtfestival van 3 november, de stimulerende gesprekken over kritische beroepssituaties, de podcastserie Toekomst van Toezicht, de uitbouw van het Kennisknooppunt en het blijvend investeren in netwerken.

Inspectieraad

De Inspectieraad nam op 30 maart 2021 kennis van de Terugblik en reageerde daarop met complimenten.  De belichte thema’s worden dit jaar nagenoeg allemaal verder doorgezet en uitgebouwd.

Cover van de terugblik op 2020
©Elise Eekhout