Column over de kracht van tegenspraak in Tijdschrift voor Toezicht

In een column in het Tijdschrift voor Toezicht stelt de inspecteur-generaal bij Staatstoezicht op de Mijnen de kwaliteit van het openbaar bestuur aan de orde. Theodor Kockelkoren benadrukt daarbij het belang van een goede invulling van de reflectieve rol in toezicht. En roept toezichthouders op om hiermee meer op de voorgrond te treden.

logo van Tijdschrift voor Toezicht

Overige artikelen

De decembereditie van Tijdschrift voor Toezicht heeft de lezer veel te bieden. Naast de column van Kockelkoren is er onder meer een redactioneel over het belang van burgerperspectieven in toezicht en een wetenschappelijk artikel over de blinde vlekken van toezichthouders: in hoeverre hebben zij  oog voor hun eigen denkfouten?

Ook vinden de lezers een interview met Rosita Thé, de directeur van de omgevingsdienst DCMR Milieudienst Rijnmond.

Gratis voor rijksambtenaren

Medewerkers van de rijksoverheid kunnen het tijdschrift via onderstaande link gratis lezen op het portaal van Koninklijke Boom uitgevers.