Symposium: Hoe zorg je voor vertrouwen in toezicht van de burger?

Toezicht doen we uiteindelijk voor het maatschappelijk vertrouwen. En we willen ook graag dat het publiek vertrouwen in ons heeft. Het is de vraag hoe dat werkt. De Inspectieraad werkgroep 'Publiek vertrouwen' nodigt je uit om je gedachten in te brengen tijdens een symposium op donderdag 17 november in de Winkel van Sinkel in Utrecht.

foto van de tekst 'trust'

Sprekers

De sprekers tijdens deze dag zijn:

  • Lauren Fahy, als promovenda betrokken bij het nationale wetenschapsagenda-onderzoek naar reputatie en gezag, zal iets vertellen over de eerste resultaten (in het Engels)
  • Stephan Grimmelikhuijsen, betrokken bij datzelfde onderzoek, presenteert de resultaten van een groot Europees project over vertrouwen in inspecties
  • Katrien Termeer, lid van de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) die ‘de maand van het gezag’ organiseert, gaat in op de relatie tussen vertrouwen, legitimiteit en gezag
  • Rits de Boer, Inspecteur-generaal van de Arbeidsinspectie, vertelt over de overwegingen en impact die zijn inleidende reflecties op het jaarverslag teweeg hebben gebracht
  • Mark Bressers, directeur-bestuurder bij de Nederlandse Emissieautoriteit en ook dagvoorzitter

Programma

09.00: inloop
09.30: inleiding Mark Bressers (Nederlandse Emissieautoriteit)
09.45: Lauren Fahy (Universiteit Utrecht)
10.15: Stephan Grimmelickhuijsen (Universiteit Utrecht)
11.00: pauze
11.15: Rits de Boer (Nederlandse Arbeidsinspectie)
11.45: Katrien Termeer (Raad voor het Openbaar Bestuur)
12.30: afsluiting Mark Bressers en aansluitend lunch
14.00: einde

Aanmelden

Mis het niet. Je kunt je aanmelden voor dit symposium via het Netwerk Publiek Toezicht (voor leden en inspectiemedewerkers).