Jaarverslag 2022: samen steeds sterker voor toezicht

Samen steeds sterker voor toezicht. Onder die noemer blikt de Inspectieraad terug op 2022. Na twee jaren van beperkingen vanwege Corona,  waren er in 2022 weer meer mogelijkheden om elkaar op allerlei manieren te ontmoeten. Als netwerkorganisatie constateert de Inspectieraad dan ook met veel genoegen dat al die harde werkers binnen het toezicht steeds meer samen pal staan voor het instituut toezicht.