Alida Oppers in Tijdschrift voor Toezicht: “Je moet als inspectie de feiten op tafel krijgen”

Na het kleine mediaoffensief van de afgelopen weken is nu als voorlopig slot ook een interview met Alida Oppers in het wetenschappelijke Tijdschrift voor Toezicht verschenen.  De oorspronkelijke aanleiding voor de uitnodiging was het 15-jarig bestaan van de Inspectieraad vorig jaar, maar ook de ontwikkelingen omtrent de onafhankelijkheid van toezicht komen aan bod in dit interview. “Het belangrijkste onderwerp is de maatschappelijke relevantie van toezicht. Het borgen van de publieke waarden moet centraal komen te staan.”

“De Rijksinspecties hebben natuurlijk oren en ogen in het hele land als ze op inspectie gaan. Deze inzichten zouden goed gebruikt kunnen worden als feedbackmechanisme in de beleidscyclus. Maar dan moet er wel ruimte zijn om deze input onversneden te kunnen geven.”

Nieuwsgierig naar het hele interview? Lees dan hier verder.

Portret van Alida Oppers