Volop aandacht voor toezicht in verkiezingsprogramma’s

Wat staat er in de verkiezingsprogramma’s over toezicht? Op 22 november zijn er verkiezingen. Met het oog daarop onderzocht Bureau Inspectieraad wat de diverse politieke partijen volgens hun programma’s willen op het gebied van toezicht. Toezine, het online tijdschrift over toezicht, ging in gesprek hierover met medewerkers van Bureau Inspectieraad.

Foto van de Hofvijver en het Binnenhof

Net als bij de vorige verkiezingen op 17 maart 2021 is Bureau  Inspectieraad weer in de verkiezingsprogramma’s gaan neuzen, op zoek naar de rol die toezicht volgens politieke partijen zou moeten spelen. Medewerkers Jan van Dommelen en Sanne Slegtenhorst zien in de programma’s volop aandacht voor toezicht, met onderling grote verschillen. De rol van toezicht bij misstanden rond arbeidsmigranten en slachthuizen staat in bijna alle verkiezingsprogramma’s. Niet verwonderlijk dat de Arbeidsinspectie en de NVWA met name worden genoemd. Vrijwel alle programma’s hebben het over handhaving, niet over de signaleringsfunctie van inspecties, dat wellicht een minder sexy onderwerp is. Het toezicht op algoritmen is een veelgenoemd thema en het lijkt tot tevredenheid te zijn ondergebracht bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 
De Wet op de Rijksinspecties wordt alleen door VVD, CDA en vooral NSC genoemd, wat gezien de inspanningen van Pieter Omtzigt op dit gebied ook logisch is. Aangezien de wet niet controversieel is verklaard lijkt de totstandkoming van de wet voor veel partijen vanzelfsprekend te zijn. 

'Er worden veel beloftes gedaan over geld. De Arbeidsinspectie staat er het best op.'

Lees het hele artikel in Toezine. Het complete overzicht dat per partij is gemaakt, is toegankelijk voor inspectiemedewerkers via het Netwerk Publiek Toezicht.