Jaarverslag 2023 verschenen, toezicht op de kaart

Wat heeft de Inspectieraad gedaan om in 2023 het toezicht op de kaart te zetten? Hoeveel mensen volgden een leertraject bij de Academie voor Toezicht? En hoe dragen onze activiteiten bij aan de bredere doelstellingen van de Inspectieraad, zoals goede samenwerking en beter toezicht in het algemeen? Als je dat soort zaken wilt weten, dan: lees het jaarverslag van 2023.

Een Toezichtfestival op een leuke locatie in Hilversum, een nieuw en tjokvol stageprogramma, een wet in voorbereiding: je vindt het terug in een, met 18 pagina’s compact te noemen jaarverslag. Onderaan deze pagina staat de download.

Het is onderverdeeld in de zes pijlers die samen Bureau Inspectieraad vormen: secretariaat, toezichtbeleid, Academie voor Toezicht, Kennis en wetenschap, Programma Innovatie Toezicht PIT, communicatie. Die zes pijlers geven bij elkaar, en in nauwe onderlinge samenwerking, uitvoering aan het werk en de visie van de Inspectieraad zelf: het gremium van samenwerkende inspecteurs-generaal, dat tegelijkertijd een uitdrukking is van de samenwerking van deelnemende organisaties in het toezicht zelf.

2023 in getallen