Rob van Lint: samenwerken en wederzijds leren

Blog

Rob van Lint is inspecteur-generaal bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Voor de samenwerkende rijksinspecties blogt hij over hoe de NVWA gezamenlijk maatschappelijke vraagstukken oplost en over de meerwaarde van deze samenwerkingen.

Rob van Lint portretfoto
Rob van Lint, Inspecteur-Generaal bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)

Meer dan alleen de eigen taken

Dierenwelzijn is een speerpunt van de NVWA. Eind vorig jaar waren we bij een bedrijf met runderen die onder vreselijke omstandigheden waren gehuisvest. Als NVWA worden we hierbij gehaald, constateren deze aangrijpende situatie en nemen we maatregelen. In dit specifieke geval hebben we ervoor gekozen om de dieren weg te halen. Helaas moest een aantal agressieve stieren worden gedood door een jager. Natuurlijk streven we ernaar om zoveel mogelijk dieren te laten leven. Ze gaan dan naar opvangbedrijven in de regio. Vaak is er bij dit soort situaties ook sprake van bijkomende sociale problematiek. Als we dat opmerken, beperken we ons niet alleen tot de taken van de NVWA. Dan zoeken we de juiste hulpverlener erbij. In dit geval is er contact geweest met de gemeente en de huisarts en die hebben de nodige maatregelen getroffen.

Alleen kun je niet veel

Als NVWA kunnen we de zaken niet alleen af. Er zijn altijd andere partijen bij betrokken. De situatie op de veehouderij die ik net omschreef was wel een bijzonder complexe. In totaal waren 21 partijen betrokken. Dat klinkt als een enorme samenwerking en dat is het ook. Het kernteam wordt gevormd door de NVWA zelf, aangevuld met de gemeente en dierenarts van de veehouder. Andere betrokkenen zijn de uitvoerenden zoals de jager, Rendac dat de dode dieren afvoert en het identificatiebureau voor het afmelden van de dieren in het I&R systeem en het afnemen van DNA-monsters. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) zorgt voor de opvang van de meegenomen levende dieren. En natuurlijk is ook de politie nauw betrokken.

Bijzondere opsporingsdiensten

Ook mooie voorbeelden van samenwerkingen zie je bij de vier Bijzondere opsporingsdiensten, in opdracht van het Functioneel Parket van het Openbaar Ministerie. Een van die ‘BOD-en’ is de Inlichtingen- en Opsporingsdienst van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Afstemming tussen deze 4 diensten is belangrijk. Zeker omdat we vaak zien dat als er op één terrein wordt gerommeld, de kans groot is dat elders de regelgeving ook niet netjes wordt nageleefd. Dit is geen algemeen geldende regel natuurlijk, maar wel onze ervaring.

Samenwerkende rijksinspecties

We treffen regelmatig onze collega’s van andere inspecties. Onlangs nog bijvoorbeeld bij de vondst van de schadelijke stof fipronil in eieren. De met fipronil verontreinigde stallen van de kippen werden schoongemaakt en natuurlijk wil je daarbij voorkomen dat het water verontreinigd wordt. Dit raakt het werkterrein van de Inspectie Leefomgeving en Transport en dan heb je elkaar nodig. Je bent niet alleen je eigen probleem aan het oplossen. Samen staan we in dienst van Nederland en werken we aan een schoon milieu.

Wederzijds leren

Allemaal werken we aan lastige zaken en dan helpt het om kennis uit te wisselen tijdens de Inspectieraad. Als je kijkt naar de aangesloten rijksinspecties, dan is het heel breed. Al praten we voor een groot deel ook op algemeen niveau met elkaar. Hoe je bijvoorbeeld omgaat met strafrecht. Dat is iets wat ons allemaal aangaat. Het is inspirerend om te horen hoe een heel andere partij zoals de Inspectie voor het Onderwijs of Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd daarmee omgaat. Wederzijds leren vind ik heel belangrijk.

Internationaal

Ik heb ook veel internationaal samengewerkt. Daarbij heb ik nooit de insteek gehad dat wij als Nederlanders eens even zouden vertellen hoe je iets moet aanpakken. Ook al lijkt een andere partij minder ontwikkeld, nog altijd kun je van elkaar leren. Wanneer een samenwerking een succes is? In het geval van fipronil bijvoorbeeld dat alle stallen schoon zijn, de kippen weer netjes gehuisvest en het water niet verontreinigd. Dat je samenwerkt aan een maatschappelijk vraagstuk, samen dit probleem oplost en ondertussen van elkaar hebt geleerd.

Reactie toevoegen

U kunt hier een reactie plaatsen. Ongepaste reacties worden niet geplaatst. Uw reactie mag maximaal 2000 karakters tellen.

* verplichte velden

Uw reactie mag maximaal 2000 karakters lang zijn.

Reacties

Er zijn nu geen reacties gepubliceerd.