Inspectieview

Inspectieview is een systeem voor toezichthouders dat informeert en signaleert.  (Rijks)inspectiediensten, omgevingsdiensten en andere organisaties binnen handhaving en toezicht kunnen met Inspectieview hun werk gerichter uitvoeren.

Meer informatie

Voor meer informatie en aanmelden kunt u terecht op de website van de Inspectie Leefomgeving en Transport.