Scan verkiezingsprogramma's 2021

Bureau Inspectieraad heeft de verkiezingsprogramma's van de Tweede Kamerpartijen dd februari 2021 minus afsplitsingen gescand op het onderwerp toezicht. Vergeleken met het verleden is er opvallend veel aandacht voor toezicht: partijen vragen om méér toezicht, stellen nieuwe toezichtinstanties voor en brengen ideeën naar voren om het huidige toezicht te versterken.