Brief Inspectieraad over Programma Innovatie Toezicht

Brief van voorzitter Jan van den Bos, van de Inspectieraad, namens de samenwerkende rijksinspecties aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het meerjarige programma Innovatie Toezicht.